موسیقی آنلاین + Coldplay – Amazing Day ترجمه آهنگ

Coldplay - Amazing Day

Coldplay – Amazing Day ترجمه آهنگ

[audiotrack title=”Amazing Day” songwriter=”َColdplay” mp3=“https://wiboweb.com/wp-content/uploads/2019/06/09.-Amazing-Day.mp3” buttontext=”دانلود آهنگ” width=”300″ height=”500″]

We sat on a roof, named every star

 ما رو پشت بوم نشستیم،روی همه ستاره ها اسم گذاشتیم

Shared every bruise and showed every scar

 جای زخم و کبودی هارو به هم نشون می دادیم

Hope has its proof put your hand in mine “Life has a beautiful, crazy design”

” امیدوارم وقتی دستت رو تو دستام بزاری اثبات کند که  زندگی“ طراحی دیوانه کننده ی زیبایی دارد

And time seemed to say “Forget the world and its weight”

” و بنظر می رسه که وقت می گه  دنیارو با تمام وسعتش “ فراموش کن

And here I just wanna stay

 و این جاست که من فقط می خوام بمونم

Amazing day, amazing day

   روز شکفت انگیز ، روز شکفت انگیز

 We sat on a roof, named every star

ما رو پشت بوم نشستیم،روی همه ستاره ها اسم گذاشتیم

You showed me a place where you can be who you are

 تو جایی رو به من نشون دادی، جایی که می تونی اونی باشی که هستی

And the view; the whole Milky Way

 و چشم انداز ؛ کل کهکشان راه شیری

In your eyes, I drifted away

 و توی چشم هات شناورم ؛ من دورشون زدم

And in your arms, I just wanna sway

 و روی اغوشت ؛ من فقط می خوام تاب بخورم

Amazing day, amazing day

روز شکفت انگیز ، روز شکفت انگیز

And I asked

 و من پرسیدم

Can the birds in poetry chime?

می توانند پرنده ها در شعر بنوازند؟

Can there be breaks in the chaos sometimes?

می تونه بعضی وقت ها توقفی در هرج و مرج ها باشه؟

 Oh, thanks God, must have heard when I prayed

 اوه خدایا شکرت، حتما وقتی که دعا می کردم دعا هایم را شنیدی

Cause now I always want to feel this way

 چون حالا من همیشه این احساسو این طور می خوام

 Amazing day, amazing day

روز شکفت انگیز ، روز شکفت انگیز

Yeah, today

 اره، امروز

Coldplay – Amazing Day ترجمه آهنگ

Copied with permission from a telegram channel called Textunes

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن