موسیقی آنلاین + Coldplay – In My Place ترجمه آهنگ

Coldplay – In My Place

Coldplay – In My Place ترجمه آهنگ

[audiotrack title=”In My Place” songwriter=”َColdplay” mp3=“https://wiboweb.com/wp-content/uploads/2019/06/4762626153.mp3” buttontext=”دانلود آهنگ” width=”300″ height=”500″]

In my place, in my place

در محدوده ی من ، در محدوده ی من

Were lines that I couldn’t change

مسیرهایی بودند که نمیتوانستم تغییرشان دهم

I was lost, oh yeah

من گم شده بودم ، بله !

Crossed lines I shouldn’t have crossed

به دنبال مسیری رفتم که نباید میرفتم

Yeah, how long must you wait for it?

تا کی باید منتظرش بمانی؟

Yeah, how long must you pay for it?

تا کی باید برای او هزینه بپردازی؟

Oh for it

برای او

I was scared, I was scared

من ترسیده بودم ، من ترسیده بودم

Tired and underprepared

خسته بودم و آمادگی نداشتم

But I’ll wait for you

ولی منتظرت ماندم

If you go, if you go

اگر بروی ، اگر بروی

And leave me down here on my own

من را تنها و به حال خودم بگذاری

Singin’ please, please, please

بیا و برای من بخوان

Come back and sing to me

برگرد و این ترانه را برای من بخوان

To me, me

برای من

Coldplay – In My Place ترجمه آهنگ

Copied with permission from a telegram channel called Textunes

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن