ترجمه و متن آهنگ DaBaby – Rockstar

ترجمه آهنگ DaBaby - Rockstar

ترجمه آهنگ DaBaby – Rockstar

[Intro: DaBaby]
Woo, woo
وو ، وو
I pull up like
من اینطوری بلند میشم
How you pull up, Baby? How you pull up? (Oh, oh, oh)
عزیزم، تو چطوری بلند میشی؟ تو چظوری بلند میشی؟ (اوه، اوه، اوه)
How you pull up? I pull up (Woo, SethInTheKitchen)
تو چطوری بلند میشی؟ من بلند میشم
ترجمه آهنگ DaBaby – Rockstar
[Chorus: DaBaby]
Let’s go
بزن بریم
Brand new Lamborghini, fuck a cop car
یه لامبورگینی جدید خریدم، باهاش یه ماشین پلیس رو داغون کردم
With the pistol on my hip like I’m a cop (Yeah, yeah, yeah)
با یه اسلحه گلاک تو جیبم انگار که پلیسم (آره، آره)
Have you ever met a real nigga rockstar? (Yeah)
تاحالا واقعا یه راکستار سیاه‌پوست دیدی؟ (آره)
This ain’t no guitar, bitch, this a Glock (Woo)
این صدای گیتار نیست، صدای اسلحه‌س
My Glock told me to promise you gon’ squeeze me (Woo)
اسلحم بهم گفت بهم قول بده که من رو فشار بدی (ماشه‌ام رو فشار بدی)
You better let me go the day you need me (Woo)
بهتره روزی که بهم نیاز داری رهام کنی (گلوله شلیک کنم)
Soon as you up me on that nigga, get to bustin’ (Woo)
به محظ اینکه من رو به سمت اون سیاه‌پوست بگیری، میترکم (بهش شلیک میکنم)
And if I ain’t enough, go get the chop
و اگه من کافی نبودم، برو یه چاقو بیار
ترجمه آهنگ DaBaby – Rockstar

[Verse 1: DaBaby]

It’s safe to say I earned it, ain’t a nigga gave me nothin’ (Yeah, yeah, yeah)
با خیال راحت میتونم بگم که خودم بدست اوردم همه چیز رو، هیچکی بهم هیچی نداد (آره)
I’m ready to hop out on a nigga, get to bustin’
من آمادم تا به سمت یه سیاه‌پوست نشونه بگیرم (با اسلحه) ، داغونش کنم
Know you heard me say, “You play, you lay,” don’t make me push the button
میدونی که من گفتم “اگه باهام بازی کنی، میمیری”، مجبورم نکن عملیش کنم
Full of pain, dropped enough tears to fill up a fuckin’ bucket
پر از دردم، اونقدری اشک ریختم که بشه باهاش یه سطل رو پر کرد
Goin’ for buckets, I bought a chopper
میرم دنبال پول، یه اسلحه رایفل خریدم
I got a big drum, it hold a hundred, ain’t goin’ for nothin’
یه فضای بزرگی رو در اختیار دارم، بخاطرش صادق بودم، بخاطر هیچی از دستش نمیدم
I’m ready to air it out on all these niggas, I can see ’em runnin’
آمادم که به این سیاها شلیک کنم، میتونم ببینم که دارن فرار میکنن
Just talked to my mama, she hit me on FaceTime just to check up on me and my brother
تازه با مامانم صحبت کردم، با فیس‌تایم بهم زنگ زد تا من و داداشم رو چک کنه
I’m really the baby, she know that her youngest son was always guaranteed to get the money (Okay, let’s go)
من واقعا بچه‌اش هستم، مامانم همیشه میدونست که کوچیک‌ترین بچش تضمین شده که پولدار میشه
She know that her baby boy was always guaranteed to get the loot
میدونست که پسر بچش همیشه تضمین شده بود که مال دزدی شده رو بدست بیاره
She know what I do, she know ‘fore I run from a nigga, I’ma pull it out and shoot (Boom)
میدونست که من چیکار میکنم، میدونست قبل اینکه از دست یکی فرار کنم، اسلحمو در میارم و بهش شلیک میکنم
PTSD, I’m always waking up in cold sweats like I got the flu
اختلال اظطراب پس از سانحه دارم، همیشه با عرق سرد از خواب میشم جوری که انگار سرما خوردم
My daughter a G, she saw me kill a nigga in front of her before the age of two
دخترم یه گانگستره، قبل سن دو سالگیش دید که جلوی چشماش یکی رو کشتم
And I’ll kill another nigga too
و یکی دیگه رو هم میکشم
‘Fore I let another nigga do somethin’ to you
قبل از اینکه بذارم یکی دیگه بخواد بلایی سرت بیاره
Long as you know that, don’t let nobody tell you different
تا زمانی که اینو میدونی، نذار کس دیگه‌ای بهت چیز دیگه‌ای بگه
Daddy love you (Yeah, yeah)
بابایی دوستت داره

[Chorus: DaBaby & Roddy Ricch]
(ترجمه تکراری)
Let’s go
Brand new Lamborghini, fuck a cop car
With the pistol on my hip like I’m a cop (Yeah, yeah, yeah)
Have you ever met a real nigga rockstar? (Yeah)
This ain’t no guitar, bitch, this a Glock (Woo)

My Glock told me to promise you gon’ squeeze me (Woo)
You better let me go the day you need me (Woo)
Soon as you up me on that nigga, get to bustin’ (Woo, yeah)
And if I ain’t enough, go get the chop (Yeah, yeah)

[Verse 2: Roddy Ricch]

ترجمه آهنگ Rockstar
Keep a Glocky when I ride in the Suburban
وقتی توی شورلت سابربنم میرونم یه اسلحه گلاک همراهم دارم
‘Cause the codeine had a young nigga swervin’
چون کوکایین یکی رو چپ کرده
I got the mop, watch me wash ’em like detergent
من یک اسلحه دارم، ببین چطوری مثل پاک کردن زمین با تی میکشمشون
And I’m ballin’, that’s why it’s diamonds on my jersey
دارم خیلی خوب بازی میکنم (خیلی پولدارم)، بخاطر همینه که روی تیشرت جرسیم الماس دارم
Slide on opps’ side and flip the block back, yeah, yeah
رفتم سمت دشمنا و دوباره بهشون شلیک کردم تا مطمئن شم مردن
My junior popped him and left him lopsided, yeah, yeah
زیر دستم اون رو کشت و کج ولش کرد، آره، آره
We spin his block, got the rebound, Dennis Rodman
دوباره بهش شلیک میکنیم، انتقام گرفتیم، مثل دنیس رادمن (ریباند یه حرکت تو بسکتبال که اینجا به معنی انتقام امده)
Fool me one time, you can’t cross me again
یکبار دیگه من رو احمق فرض کن، نمیتونی دوباره از دستم قسر در بری
Twelve hundred horsepower, I get lost in the wind
با دوازده هزار اسب بخار قدرت ماشین، توی باد گم میشم
If he talkin’ on the yard, the pen’ dogs’ll take his chin
اگه تو حیاط زندان باهام بد حرف بزنه، سگ‌هام چونشو گاز میگیرن
Maybach SUV for my refugees
واسه پناهنده‌هام میباخ اس یو وی (ماشین) میخرم
Buy blocks in the hood, put money in the streets
تو محله خونه میخرم، پول میریزم تو خیابون
I was solo when the opps caught me at the gas station
وقتی دشمنام من رو تو پمپ بنزین گیر انداختن تنها بودم
Had it on me, thirty thousand, thought it was my last day
سی هزار دلار روی کشتنم شرط بسته بودن، فکر میکردن روز آخرمه
But they ain’t even want no smoke
ولی اونا حتی نمیخوان باهام درگیر شن
If I had to choose it, murder what she wrote
اگه حق انتخاب داشتم میکشتمشون (یه داستان جنایی راه مینداختم)
ترجمه آهنگ DaBaby – Rockstar

[Chorus: DaBaby]
ترجمه آهنگ Rockstar
(ترجمه تکراری)
Let’s go
Brand new Lamborghini, fuck a cop car
With the pistol on my hip like I’m a cop (Yeah, yeah, yeah)
Have you ever met a real nigga rockstar? (Yeah)
This ain’t no guitar, bitch, this a Glock (Woo)

My Glock told me to promise you gon’ squeeze me (Woo)
You better let me go the day you need me (Woo)
Soon as you up me on that nigga, get to bustin’ (Woo)
And if I ain’t enough, go get the chop
ترجمه آهنگ DaBaby – Rockstar,
متن آهنگ DaBaby – Rockstar,
معنی آهنگ DaBaby – Rockstar,
ترجمه آهنگ های DaBaby ,
ترجمه آهنگ های DaBaby ,
متن آهنگ های DaBaby ,
ترجمه آهنگ  Rockstar,
متن آهنگ  Rockstar,
معنی آهنگ  Rockstar,
ترجمه آهنگ Roddy Rich- Rockstar,
دا بیبی,
رادی ریچ,

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن