موسیقی آنلاین + D’Angelo – Unshaken ترجمه آهنگ

D'Angelo – Unshaken

D’Angelo – Unshaken ترجمه آهنگ

[audiotrack title=”Unshaken” songwriter=”َD’Angelo” mp3=“https://wiboweb.com/wp-content/uploads/2019/09/Dangelo-Unshaken.mp3” buttontext=”دانلود آهنگ” width=”300″ height=”500″]

May I stand unshaken

ممکنه پایدار بایستم

Amid, amidst a crashing world

در میان ، در میان دنیای از هم پاشیده شده

Did I hear a thunder?

آیا صدای رعد وبرق شنیدم ؟

Did I hear you break?

آیا شنیدم که تو شکستی ؟

I can’t quite remember

درست یادم نمیاد

Just what guided me this way, oh, oh

چه چیزی من رو به این سمت هدایت کرد

May I stand unshaken

ممکنه پایدار بایستم

Amid, amidst a crashing world

در میان ، در میان دنیای از هم پاشیده شده

The pines, they often whisper

کاج ها ، اونها معمولا زمزمه میکنن

They whisper what no tongue can tell

اونها چیزی زمزمه میکنن که هیچ زبونی نمیتونه بگه

He who drinks from the deep water (ooh, ooh)

او کسی که از آب های عمیقه نوشیده

May he know the depths of the well (ooh, ooh)

ممکنه از عمق چاه با خبر باشه

Mmm, oh, traveler

آه مسافر

What have you seen?

تو چی دیدی ؟

Were there crossroads

آنجا که مسیرهای متقاطع بود

Where you been, where you been?

تو کجا بودی ؟

I once was standing tall

یه زمانی راست می ایستادم

Now I feel my back’s against the wall

حالا پشتم رو به دیوار تکیه میدم

The morning light When it comes to me

نور صبحگاه وقتی به سمتم میاد

It was there but I could not see

اونجا بوده اما نمیتونستم ببینمش

Am I to wander As a wayward son?

من بعنوان پسری متمرد سرگردانم ؟

Will the hunter be hunted By the smoking gun? (oh)

ممکنه شکارچی با تفنگ شکار بشه ؟

Copied with permission from a telegram channel called Textunes

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن