ترجمه آهنگ Davletyarov. & RaiM – Полетаем روسی + انگلیسی + فارسی


Put on your parachute – let’s fly.
We fly, we fly.
چتر نجات ات رو بپوش چون ما قراره پرواز کنیم
Put on your parachute – let’s fly.
We will fly, we will fly. (X2)
چتر نجات ات رو بپوش چون ما قراره پرواز کنیم

All the attention of the club is only on you.
تمام نگاه ها توی دیسکو رو تو هستش
You dance very passionately, everyone wants you.
از بس با علاقه و احساس میرقصی همه میخوانت
And one by one, and fly with me.
حالا که یکی یکی همه رو داری با من پرواز کن
It does not overtake yours: “I’m home!”
قول میدم به اینکه میپرسم کجایی میگی خونه ام مشکلی پیش نیاره

Put on your parachute – let’s fly.
We fly, we fly.
Put on your parachute – let’s fly.
We fly, we fly.

Oh my god, the girl is very, very bad, (very bad).
خدای من این دختر خیلی خیلی خوبیه برام
The young man jiggled over them and he was a girl *** ba.
یه پسرکی دوروبرش میگشت ولی اخرش مشخص شد به اندازه کافی مرد نبوده
As for me, I do not have a look at her.
As if an does not need love.
ولی من طوری برخورد میکنم انگار اصلا نیازی بهش ندارم
But we know everything about anyone, tүn zhaman bolad STOP.
ولی واقعا حواسم به همه هست(ترجمه انگلیسی هم گاها اشتباست)
How convenient saғan, how you want Madame.
چقد عادی شده پرسیدن ازش که انتخابش بین اینهمه کی میتونه باشه
Just tell me yes, yes (tell me only yes, yes).
فقط به من اون بله رو بگو
How convenient saғan, how you want Madame.
Just tell me yes, yes (tell me only yes, yes).

Put on your parachute – let’s fly.
We fly, we fly.
Put on your parachute – let’s fly.
We will fly, we will fly. (X3)

[audiotrack title=”Davletyarov & RaiM-Полетаем” songwriter=”َDavletyarov & RaiM” mp3=“https://wiboweb.com/wp-content/uploads/2019/06/ПОЛЕТАЕМ-ЭТУ-ПЕСНЮ-ИЩУТ-ВСЕ-2018-1.mp3” buttontext=”دانلود آهنگ” width=”300″ height=”500″]

——– Russian ——–
Надень свой парашют – давай полетаем.
Мы полетаем, мы полетаем.
Надень свой парашют – давай полетаем.
Мы полетаем, мы полетаем.(х2)

Все внимание клуба только на тебя.
Танцуешь очень страстно, все хотят тебя.
И еще по одной, и полетим со мной.
Тут не проконает твое: «Я домой!»

Надень свой парашют – давай полетаем.
Мы полетаем, мы полетаем.
Надень свой парашют – давай полетаем.
Мы полетаем, мы полетаем.

Оh my god, девочка совсем, совсем bad, (совсем bad).
Рядом толған джиги оларды ол қыз с*** ба.
Как будто менде оған внимание жоқ.
Как будто оған не надо любовь.
Но мы обое знаем по любому, түн жаман болад STOP.
Как удобно саған, как ты хочешь мадам.
Скажи мне только да–да, (скажи мне только да–да).
Как удобно саған, как ты хочешь мадам.
Скажи мне только да–да, (скажи мне только да–да).

Надень свой парашют – давай полетаем.
Мы полетаем, мы полетаем.
Надень свой парашют – давай полетаем.
Мы полетаем, мы полетаем.(х3)

Lyrics copied from perevodp.ru

ترجمه آهنگ Davletyarov. & RaiM – Полетаем روسی + انگلیسی + فارسی
ترجمه آهنگ Davletyarov. & RaiM – Полетаем روسی + انگلیسی + فارسی
ترجمه آهنگ Davletyarov. & RaiM – Полетаем روسی + انگلیسی + فارسی
ترجمه آهنگ Davletyarov. & RaiM – Полетаем روسی + انگلیسی + فارسی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن