موسیقی آنلاین + Dean Lewis – Half A Man ترجمه آهنگ

Dean Lewis - Half A Man

Dean Lewis – Half A Man ترجمه آهنگ

[audiotrack title=”Half A Man” songwriter=”َDean Lewis” mp3=“https://wiboweb.com/wp-content/uploads/2019/10/Dean-Lewis-Half-A-Man-320.mp3” buttontext=”دانلود آهنگ” width=”300″ height=”500″]

I was wrong to say I loved her

اشتباه کردم به او گفتم دوستش دارم

I was wrong to think I’m right

اشتباه میکردم که فکر میکردم حق با من است

When I told her it was over

اما وقتی به او گفتم همه چیز بین ما تمام شده عزیزم

My darling I had lied

دروغ میگفتم

I’ve been running from my demons

من در حال گریختن از شیاطین خویشتن بودم

Afraid to look behind

از نگاه کردن به پشت سر می هراسیدم

I’ve been running from myself

من از خود می گریختم

Afraid of what I’d find

در هراس از آنچه که ممکن بود پیدا کنم

But how am I supposed to love you?

اما چطور از من انتظار داری که دوستت داشته باشم

When I don’t love who I am

وقتی آنچه که هستم را دوست ندارم

And how can I give you all of me?

و چطور میتوانم به تو تمام خودم را ببخشم

When I’m only Half A Man

وقتی که تنها نیمی از یک مرد هستم

‘Cause I’m a sinking ship that’s burning

زیرا که من کشتی آتش گرفته ای هستم که در حال غرق شدن است

So let go of my hand

پس بگذار از دست بروم

Oh how can I give you all of me?

چگونه میتوانم تمام خود را به تو ببخشم

And now I’m stuck in this hotel room

و حال در این اتاق هتل

By cold neon light

با نور سرد نئون محبوس شده ام

And I’ve been waiting for an answer

در انتظار جوابی بودم

But it don’t come tonight

اما امشب نمی آید

And every bottle I had stolen

تمام بطری ای که دزدیده ام

Lay shattered on the floor

خرد شده بر روی کف اتاق

What’s broken can’t be whole, anymore

چیزی که شکسته دیگه هرگز به شکل قبل نمیشود

no one can ever hurt me

هیچ کس هرگز نمیتواند

Like I hurt myself

مرا به اندازه خودم آزار دهد

‘Cause I’m made out of stone

من از سنگ ساخته شده ام

And I’m beyond help

من نجات ناپذیرم

Don’t give your heart to me

قلبت را به من نده

Copied with permission from a telegram channel called Textunes

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن