ترجمه آهنگ + دانلود موسیقی Demi Lovato – Anyone

ترجمه آهنگ Demi Lovato - Anyone

ترجمه آهنگ Demi Lovato – Anyone

آخرین بروزرسانی : اردیبهشت 99

[Intro]
Uh, uh
آه، آه

[Verse 1]
I tried to talk to my piano
سعی کردم با پیانوم حرف بزنم
I tried to talk to my guitar
سعی کردم با گیتارم حرف بزنم
Talked to my imagination
با خیالاتم حرف زدم
Confided into alcohol
به الکل اعتماد کردم
I tried and tried and tried some more
من بیشتر و بیشتر و بیشتر سعی کردم
Told secrets ’til my voice was sore
رازهامو گفتم تا وقتی که صدام پرِ درد شد
Tired of empty conversation
از حرف های بی سر و ته خسته شدم
‘Cause no one hears me anymore
چون دیگه هیچ کس صدامو نمی شنوه

[Pre-Chorus]
A hundred million stories
یک صد میلیون داستان
And a hundred million songs
و یک صد میلیون آهنگ
I feel stupid when I sing
من احساس حماقت می کنم وقتی میخونم
Nobody’s listening to me
هیچ کس به حرفام گوش نمیده
Nobody’s listening
هیچ کس گوش نمیده
I talk to shooting stars
با ستاره های دنباله دار حرف می زنم
But they always get it wrong
امّا اونا همیشه خواسته ی منو اشتباه میفهمن
I feel stupid when I pray
وقتی دعا می کنم احساس حماقت می کنم
So, why am I praying anyway?
پس فایده ی دعا کردن من چیه؟
If nobody’s listening
وقتی کسی گوش نمیده

[Chorus]
Anyone, please send me anyone
هر کسی رو، خواهش می کنم هر کسی رو به فریادم برسون
Lord, is there anyone?
خدایا، آیا کسی اونجا هست؟
I need someone, oh
من به یکی نیاز دارم
Anyone, please send me anyone
هر کس، خواهش می کنم یکی رو به فریادم برسون
Lord, is there anyone?
خدایا، آیا کسی اونجا هست؟
I need someone
من به یکی نیاز دارم

[Verse 2]
I used to crave the world’s attention
من قبلنا توجه یه دنیایی رو جلب می کردم
I think I cried too many times
فکر کنم بارها گریه کردم
I just need some more affection
فقط نیاز به محبت بیشتری دارم
Anything to get me by
هر چیزی که حالمو بهتر کنه

[Pre-Chorus]
A hundred million stories
And a hundred million songs
I feel stupid when I sing
Nobody’s listening to me
Nobody’s listening
I talk to shooting stars
But they always get it wrong
I feel stupid when I pray
Why the fuck am I praying anyway?
If nobody’s listening

[Chorus]
Anyone, please send me anyone
Lord, is there anyone?
I need someone, oh
Anyone, please send me anyone
Oh, Lord, is there anyone?
I need someone
Oh, anyone, I need anyone
Oh, anyone, I need someone

[Outro]
A hundred million stories
And a hundred million songs
I feel stupid when I sing
Nobody’s listening to me
Nobody’s listening

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن