ترجمه آهنگ + دانلود موسیقی Eagles – Hotel California

ترجمه آهنگ Eagles - Hotel California

ترجمه آهنگ Eagles – Hotel California

دانلود

 

[Verse 1 – Don Henley]

On a dark desert highway, cool wind in my hair
توی یه اتوبان بیابونی تاریک،باد خنک در مویم می وزید
Warm smell of colitas, rising up through the air
بوی گرم و دل انگیز کولیتو(گیاهی شب بو در بیابان های مکزیک) در هوا میپیچید
Up ahead in the distance, I saw a shimmering light
در فاصله ای نزدیک جلویم ، نوری سوسو زنان رو می دیدم
My head grew heavy and my sight grew dim
سرم شروع به سنگینی کرد و چشانم کم سو تر شدن

I had to stop for the night
مجبور بودم که شب رو توقف کنم

There she stood in the doorway, I heard the mission bell
در اونجا دختری جلوی در ایستاده بود و من صدای ناقوسی رو میشنیدم
And I was thinking to myself
و داشتم با خودم فکر میکردم
“This could be Heaven or this could be Hell”
این میتونه بهشت باشه و یا میتونه جهنم باشه 
Then she lit up a candle and she showed me the way
سپس او (دختره) شمعی روشن کرد و بهم راهو نشون داد
There were voices down the corridor
یه صداهایی در راهرو میومد
I thought I heard them say
که فکر میکنم داشتن میگفتن

[Hook]

Welcome to the Hotel California
به هتل کالیفرنیا خوش اومدی
Such a lovely place
چه جای دوست داشتنی
Such a lovely face
چه ظاهر دلپسندی
Plenty of room at the Hotel California
در هتل کالیفرنیا یه عالمه جا (اتاق) هست
Any time of year
هر موقع از سال
You can find it here
میتونی در اختیار بگیری

[Verse 2]

Her mind is Tiffany-twisted, she got the Mercedes Bends
(دختره) ذهنش درگیر پول و ثروته ، غرق رویای داشتن یه مرسدس بنزه
She got a lot of pretty, pretty boys she calls friends
یه عالمه پسر خوشگل خوشگل داره که دوست صداشون میکنه
How they dance in the courtyard, sweet summer sweat
جوری که اونا توی حیاط هتل میرقصن،(باعث ریخته شدن) عرق دلپذیر تابستونیه
Some dance to remember, some dance to forget
یه عده میرقصن تا به یاد بیارن ، یه عده هم میرقصن تا از یاد ببرن 

So I called up the Captain, “Please bring me my wine”
منم مسئول هتل رو صدا کردم و گفتم : لطفا شراب منو برام بیارید

He said, “We haven’t had that spirit here since 1969”
و او گفت : ما همچین نوشیدنی رو از 1969 تا الان اینجا نداشتم
And still those voices are calling from far away
و باز هنوز اون صدا ها از دور میومدن
Wake you up in the middle of the night
که وسط شب از خواب بیدارت میکردن
Just to hear them say
که فقط بشنویشون که میگن

[Hook]

“Welcome to the Hotel California
به هتل کالیفرنیا خوش اومدی
Such a lovely place (Such a lovely place)
(چ جای دوست داشتنی(چ جای دوست داشتنی
Such a lovely face
چه ظاهر دلپسندی
They living it up at the Hotel California
زندگی فوق العاده ای رو در هتل کالیفرنیا تجربه میکنن
What a nice surprise (what a nice surprise)
(چه سورپرایز خوبی (چ سورپرایز خوبیه
Bring your alibis”
بهانه هاتو بیار

[Verse 3]

Mirrors on the ceiling, the pink champagne on ice
روی سقف آیینه کاری شده، شامپاین صورتی هم در یخ گذاشته (آماده) است
And she said: “We are all just prisoners here of our own device”
و او (دختره) گفت : همه ما اینجا زندانی تصمیمات و کرده ها و خواسته های خودمون هستیم
And in the master’s chambers, they gathered for the feast
و همه توی اتاق پذیرایی ارباب برای برپایی جشن جمع شدن
They stab it with their steely knives, but they just can’t kill the beast
با چاقو های آهنی و فولادی شون بهش (ارباب) ضربه زدن ولی غول رو نمیتونن بکشن

Last thing I remember, I was running for the door
آخرین چیزی که یادم میاد اینه ک داشتم به سمت در فرار میکردم

I had to find the passage back to the place I was before
باید راه برگشت به جایی که قبلا بودم رو پیدا میکردم
“Relax,” said the night man, “We are programmed to receive
نگهبان شب گفت : آروم باش! بدست آوردن (خوشحالی،پول،قدرت و…) توی وجود و سرشت همه ماست
You can checkout any time you like, but you can never leave!”
هر وقت بخوای میتونی بری ولی هیچوقت نمیتونی ترکش کنی!

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن