ترجمه آهنگ + دانلود موسیقی Ed Sheeran – Cross Me

ترجمه آهنگ Ed Sheeran - Cross Me

ترجمه آهنگ Ed Sheeran – Cross Me

دانلود

 

 

[Intro: PnB Rock]

Anything she needs, she can call me
هرچی لازم داشته باشه، میتونه بهم زنگ بزنه
Don’t worry ’bout her, that’s my seed, yup, that’s all me
راجب بهش (دختره) نگران نباش، اون بچه ی منه، آره، کاملا واسه منه
Just know, if you cross her, then you cross me
فقط بدون اگه باهاش مخالفت کنی پس با من مخالفت کردی
(هم میشه ترجمه کرد اگه دور اونو خط بکشی، باید دور منم خط بکشی)
Cross me, cross me, if you, if you, if you, if you
It’s FRED again
(این دوباره فرِد عه (فرد گیبسون
Anything she needs, she can call me
Don’t worry about her, that’s my seed, yup, that’s all me
Just know, if you cross her, then you cross me
Cross me, cross me, if you, if

[Verse 1: Ed Sheeran]

And she ain’t messin’ with no other man
و اون سر به سر هیچ مرد دیگه ای نمیذاره
And me and her have something different
و من و اون چیزی متفاوت داریم
I really need all you to understand
من واقعا نیاز دارم که تو بفهمی
That nobody’s comin’ close
که هیچکسی نمیاد نزدیک
And I don’t ever wanna run around
و من هیچ وقت نمیخوام سرم رو (با دخترای دیگه) شلوغ کنم
I spent my youth jumpin’ in and out
من جوونیم رو با پریدن (با دخترا) گذروندم
You know I fuckin’ love her now
میدونی که الان خیلی عاشقشم
Like nobody ever could
جوری که هیچکی هیچوقت نمیتونه

[Pre-Chorus: Ed Sheeran]

And you know I stay trippin’, am I crazy? Oh, no
میدونم دارم مثه دیوونه ها حرف میزنم راجب بهش، من دیوونم؟ اوه، نه
I’m stickin’ with my baby, for sure
من با عزیزم میمونم، مطمعنا
Together, or solo
با هم، یا تنها
It doesn’t matter where we are, oh no, no
مهم نیس کجاییم، اوه نه، نه
So, if you hear about my lady, just know
پس، اگه بشنوم راجب خانم من حرف میزنی، فقط بدون
That she ain’t the one to play with, oh no
اون کسی نیس که باهاش بازی کنی، اوه نه
And I’ll be standin’ so close
و من خیلی نزدیک میایستم
So you know that, ayy
پس تو اینو میدونی

[Bridge: PnB Rock]

Anything she needs, she can call me
Don’t worry about her, that’s my seed, yup, that’s all me
Just know, if you cross her, then you cross me
Cross me, cross me, if you, if you, if you, if you

[Chorus: Ed Sheeran, PnB Rock]

If you cross her, then you cross me (Cross me)
And nobody’s comin’ close, yeah
And I think that you should know that
If you cross her
(Anything she needs, she can call me)
Then you cross me
(Don’t worry about her, that’s my seed, yup, that’s all me)
So come on, and let it go
پس بیا و بیخیال شو
Oh, I think that you should know
اوه، فکر میکنم که باید بدونی

[Verse 2: Chance the Rapper]

That she ain’t messin’ with no other man
که اون سر به سر هیچ مرد دیگه ای نمیذاره
Now, what you not gon’ do
حالا، کاری که تو نمیخوای انجام بدی
Is stand there, crouched for me, like you got kung-fu
اینه که اونجا بایستی، واسه من قوز کنی (ژست بگیری)، انگار که کنگفو (ورزش رزمی) بلدی
Death stare, cross-armed, runnin’ your mouth like a faucet
خیره شی، دست به سینه، بد حرف بزنی
But you don’t know that my girl been doin’ CrossFit
ولی تو نمیدونی که دختره من کراس فیت (یه ورزش) میکرده
Pew, kung pow, hit your ass with a cross kick
پیو، کونگ پا، کونت رو با یه لگد میزنه
Pulling air out, wear you out, you exhausted
نفست رو میگیره، خستت میکنه، خسته شدی
Know she gonna slide anytime you bitches talk shit
بدون که هروقت شما هرزه ها راجبش بد حرف بزنید اون پیداش میشه
(همه اینا فعل مونث به کار رفته، دختره کارارو میکنه)
Keep a lil’ blade in her fuckin’ lip gloss kit, ayy
توی برق لب لعنتیش یه چاقو کوچولو نگه میداره
No one say “Hi” to me without her
هیچکس بدون من بهش سلام نده
Better pay your respect to the queen
بهتره به ملکه احترام بذارین
Better do that shit without a flirt
بهتره بدون لاس زدن احترام بذارین
Gotta respect the HBIC
بهتره به هرزه رییستون (ملکتون) احترام بذارین
Couple of things that you need to know
چند تا چیزی که باید بدونی
If you still wanna be friends with me
اگه میخوای هنوز باهام دوست باشی

[Bridge: PnB Rock]

Just know if you cross her, then you cross me
Cross me, cross me, if you, if you, if you, if you

[Chorus: Ed Sheeran, PnB Rock]

If you cross her
(Anything she needs, she can call me)
Then you cross me
(Don’t worry about her, that’s my seed, yup, that’s all me)
And nobody’s comin’ close, yeah
And I think that you should know that
If you cross her
(Anything she needs, she can call me)
Then you cross me
(Don’t worry about her, that’s my seed, yup, that’s all me)
So come on, and let it go
Oh, I think that you should know

[Pre-Chorus: Ed Sheeran]

She stay trippin’, and she crazy, oh no
Quit messin’ with my baby, for sure
Together, or solo
It doesn’t matter where we are, oh no, no
So if you hear about my lady, just know
That she ain’t the one to play with, oh no
And I’ll be standin’ so close
So you know that

[Chorus: Ed Sheeran, PnB Rock]

If you cross her
(Anything she needs, she can call me)
Then you cross me
(Don’t worry about her, that’s my seed, yup, that’s all me)
And nobody’s comin’ close, yeah
And I think that you should know that
If you cross her
(Anything she needs, she can call me)
Then you cross me
(Don’t worry about her, that’s my seed, yup, that’s all me)
So come on, and let it go
Oh, I think that you should know

[Outro: Ed Sheeran, PnB Rock]

If you cross her
Anything she needs, she can call me
Then you cross me
Don’t worry about her, that’s my seed, yup, that’s all me
Just know, if you cross her, then you cross me
Cross me, cross me, if you, if you, if you, if you
Oh yeah


 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن