موسیقی آنلاین + Eye Of The Storm – Watt White ترجمه آهنگ

Eye Of The Storm – Watt White

Eye Of The Storm – Watt White ترجمه آهنگ

سلام دوستای قشنگم 🙂

[audiotrack title=”Eye Of The Storm” songwriter=”َWatt White” mp3=“https://wiboweb.com/wp-content/uploads/2019/04/Epic_Rock_Eye_of_the_Storm_Watt.mp3” buttontext=”دانلود آهنگ” width=”300″ height=”500″]

I

 من

Am the eye of the storm

 چشم توفانم

Inside

 در درونم

I am silent and strong

 ساکت و قوی ام

Just waitin for the right (right) moment to strike

 فقط منتظر لحظه درست برای ضربه زدنم

Coiled like a cobra

(مثل یه مار کبری که پیچیده به دور خودش (چنبره زده

I! oh-oh-oh-oh-oh(x3)

I am the eye of the storm

 من چشم توفانم

Wind (wind) howling in my face

 باد تو صورتم زوزه میکشه

Tearing up the asphalt

 آسفالت رو از هم میپاشونه

Imma getting up in my place

 من توی جام بلند میشم

Run (run) no where left to hide

 بدو، جایی برای قایم پنهان شدن نمونده

I must take a stand now

 باید طرفم رو مشخص کنم

Find the strength inside!

 قدرتم رو در درونم پیدا کنم

 Wel-come to the vortex

 به گرداب خوش  آمدی

Absolute ground zero of my heart

 میدان صفر مطلق قلبم

Pinnacle of the apex

 راس نوک

Nothin’s gonna tear my soul apart

 هیچی روحم رو متلاشی نخواهد کرد

I

 من

Am the eye of the storm

 چشم توفانم

Inside

 در داخل

I am silent and strong

 ساکت و قوی ام

Just waitin for the moment

 فقط منتظر لحظه ام

Never see me coming

 هیچوقت اومدنم رو نمی بینی

Pain (pain) trying to make me break

 درد سعی داره منو نابود کنه

But I’m like a fortress

 اما من مثل یه سنگر ام

Nothing can Penetrate

 چیزی نمی تونه نفوذ کنه

When it gets hard I don’t even flinch

 وقتی که سخت میشه، من حتی به خاطر درد یه ذره هم تکون نمیخورم

Fear is not a factor

 ترس یه میزان نیست

I won’t give’em an inch

 من بهش یه اینچ هم نمیدم

Storm clouds storm-ing

 ابرهای توفانی غرش میکنند

 (This is your)

 این

Final warn-ing

 آخرین اخطارته

Eye Of The Storm – Watt White ترجمه آهنگ

Eye Of The Storm – Watt White ترجمه آهنگ

Copied with permission from a telegram channel called Textunes

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن