ترجمه آهنگ + دانلود موسیقی Future – Xanax Damage

ترجمه آهنگ Future - Xanax Damage

ترجمه آهنگ Future – Xanax Damage

 

دانلود

 

 

[Intro: FXXXXY]

Blood, blood, blood
خون، خون، خون
Xanax dreams, Xanax
(رویاهای زاناکسی، زاناکس (یه قرص ضد اضطراب
Covered in blood, oh
پوشیده شده در خون

[Chorus]

Baby, when the sun is out, it’s like I’m not myself
عزیزم، وقتی آفتاب غروب میکنه، انکار که من خودم نیستم
Xanax doin’ damage, make it nice so I can handle you
زاناکس آسیب میزنه، خوب رفتار کن تا بتونم باهات کنار بیام
Baby, when the moon is out, I finally know myself
عزیزم، وقتی ماه میره (صبح میشه)، من بالاخره خودم رو میشناسم
Xanny pills, then I feel my body startin’ to give up, yeah
قرص های زاناکس، و من احساس میکنم بدنم شروع میکنه به تسلیم شدن

[Refrain]

I only call you when I’m faded
من فقط وقتی که محو شدم صدات میکنم
Your arms around me, come and save me
دستات دور من، بیا و نجاتم بده
I only want you to have my baby
من فقط میخوام عزیزم رو داشته باشم
When I’m drunk and I’m down and depressed
وقتی مست و پایین و افسرده ام
I just need to confess to you
فقط نیاز دارم که به تو اعتراف کنم
Oh, oh-oh
اوه

[Verse]

Baby, if I want you then I know there’s somethin’ wrong
عزیزم، اگه من تو رو بخوام پس میدونم که یه مشکلی هست
I don’t mean to ruin all the times we had alone
قصد ندارم همه زمان هایی که با هم تنها بودیم رو خراب کنم
But I’m not my best with you, I’m so depressed with you
ولی با تو من بهترینم نیستم، من با تو خیلی افسرده ام
But it’s so hard, I don’t think I can exist without you
ولی این خیلی سخته، من فکر نکنم بدون تو بتونم وجود داشته باشم

[Refrain]

I only call you when I’m faded
Your arms around me, come and save me
I only want you to have my baby
When I’m drunk and I’m down and depressed
I just need to confess to you
Oh, oh-oh

[Chorus]

Baby, when the sun is out, it’s like I’m not myself
Xanax doin’ damage, make it nice so I can handle it
Baby, when the moon is out, I finally know myself
Xanny pills, then I feel my body startin’ to give up, yeah

 

ترجمه آهنگ Future – Xanax Damage

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن