ترجمه و متن آهنگ Good years – Zayn + موزیک آنلاین

 

ترجمه آهنگ Good years – Zayn

 

سلام دوستای گلم^_^ امروز Good years رو براتون گزاشتم از کار های Zayn . امیدوارم مورد پسندتون واقع بشه:)

 

 

I’d rather be anywhere, anywhere but here
(Anywhere but here)

من ترجیح میدم هرجایی باشم، هرجایی بجز اینجا(هرجایی بجز اینجا)

I’d rather be anywhere, anywhere but here
(Anywhere but here)
من ترجیح میدم هرجایی باشم، هرجایی بجز اینجا(هرجایی بجز اینجا)

I close my eyes and see a crowd of a thousand tears
(A thousand tears)
و مجموعه ی بزرگی من چشم هام رو میبندم از هزاران اشک میبینم
(هزاران اشک)

I pray to God I didn’t waste all my good years (All my
good years)
من به خدا دعا میکنم و میگم امیدوارم تمام سال های خوبم رو هدر
نداده باشم(همه ی سالهای خوبم)

 

All my good years (All my good years)

همه ی سالهای خوبم(همه ی سالهای خوبم)

تکرار

The voices screaming loud as hell (Loud as hell,
loud as hell)
صداها به شدت فریاد میزنن (به شدت، به شدت)

We don’t care ’bout no one else (About no one else,
no one else)
و ما به هیچ کس دیگهای اهمیت نمیدیم (هیچ کس دیگه ای، هیچ کس دیگه ای)

Nothing in the world could bring us down (Bring us

down, bring us down)
هیچ چیز توی این دنیا نمیتونه مارو زمین بزنه(زمین بزنه، زمین بزنه)

Now we’re so high among the stars without a worry
(Without a worry)
حاال ما خیلی باالاا بین ستاره هاییم و هیچ نگرانیای نداریم (هیچ نگرانی ای نداریم)

And neither one, one of us wants to say we’re sorry
(Say we’re sorry)
و هیچ کدوممون، نمیخوایم بگیم که متاسفیم (که متاسفیم)

I’d rather be anywhere, anywhere but here
من ترجیح میدم هرجایی باشم، هرجایی بجز اینجا

I’d rather be anywhere, anywhere but here

من ترجیح میدم هرجایی باشم، هرجایی بجز اینجا

I close my eyes and see a crowd of a thousand tears
من چشم هام رو میبندم و مجموعه ی بزرگی از هزاران اشک میبینم

I pray to God I didn’t waste all my good years
من به خدا دعا میکنم و میگم امیدوارم تمام سال های خوبم رو هدر نداده باشم

 

(All my good years
همه ی سالهای خوبم)

تکرار

 

Too much drugs and alcohol (Alcohol)

مواد و الکلِ خیلی زیاد (الکل)

What the hell were we fighting for? (Fighting for)
ما واسه چی داشتیم میجنگیدیم ؟ (میجنگیدیم)

‘Cause now the whole damn world will know (World
will know)
چون االان تمام جهان خواهند فهمید (جهان خواهند فهمید)

That we’re too numb and just too dumb to change
the story (Change the story)
که ما برای تغییر دادن داستان خیلی بی حس و خیلی احمقیم (تغییردادن داستان)

Neither one, one of us wants to say we’re sorry (Say

we’re sorry)
هیچکدوممون نمیخوایم بگیم متاسفیم (که متاسفیم)

 

(I’d rather be anywhere, anywhere but here
من ترجیح میدم هرجایی باشم، هرجایی بجز اینجا)

تکرار

 

I close my eyes and see a crowd of a thousand tears
من چشم هام رو میبندم و مجموعه ی بزرگی از هزاران اشک میبینم

I pray to God I didn’t waste all my good years
من به خدا دعا میکنم و میگم امیدوارم تمام سال های خوبم رو هدر نداده باشم

 

(All my good years

همه ی سال های خوبم)

تکرار

Need a chance just to breathe, feel alive
به فرصتی نیاز دارم تا فقط نفس بکشم ، احساس زنده بودن بکنم

And when the day meets the night, show me the
light (Show me the light)
و وقتی روز به شب میرسه ، نور رو بهم نشون بده (نور رو بهم نشون بده)

Feel the wind and the fire hold the pain deep inside
احساس میکنم باد و آتش ، درد رو در عمق خودشون نگه میدارن

It’s in my eyes (My eyes)

این [یا درد ] توی چشمامه (چشمام)

In my eyes (My eyes)
توی چشمام (چشمام)

I’d rather be anywhere, anywhere but here
من ترجیح میدم هرجایی باشم، هرجایی بجز اینجا

I’d rather be anywhere, anywhere but here
من ترجیح میدم هرجایی باشم، هرجایی بجز اینجا

I close my eyes and see a crowd of a thousand tears
من چشم هام رو میبندم و مجموعه ی بزرگی از هزاران اشک میبینم

I pray to God I didn’t waste all my good years

من به خدا دعا میکنم و میگم امیدوارم تمام سال های خوبم رو هدر نداده باشم

 

(All my good years
همه ی سالهای خوبم)

تکرار

 

I pray to God I didn’t waste all my good years (All my
good years)
من به خدا دعا میکنم و میگم امیدوارم تمام سال های خوبم رو هدر نداده باشم

 

(All my good years (All my good years)
تمام سال های خوبم)

تکرار

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن