موسیقی آنلاین + Graham Nash – Prison Song ترجمه آهنگ

Graham Nash – Prison Song

Graham Nash – Prison Song ترجمه آهنگ

[audiotrack title=”Prison Song” songwriter=”َGraham Nash” mp3=“https://wiboweb.com/wp-content/uploads/2019/08/Graham-Nash-–-Prison-Song.mp3” buttontext=”دانلود آهنگ” width=”300″ height=”500″]

One day a friend took me aside

یه روز یه دوستی کشیدم کنار

And said I have to leave you

و بهم گفت باید ترکت کنم

For buying something from a friend

سر خریدن یه چیزی از یه دوستی

They say I’ve done wrong

که میگن جرمی مرتکب شده م

For protecting the name of a man

واسه حفظ نام یه مرد

They say I’ll have to leave you

اونا میگن باید ترکت کنم

So now I’m bidding you farewell

پس باهات وداع میکنم

For much too long

واسه یه مدت خیلی طولانی

And here’s a song to sing

و اینم یه آهنگی واسه خوندن

For every man inside

واسه همه اونایی که اون توئن

If he can hear you sing

اگر میتونن بشنونت که میخونی

It’s an open door

یه دری بازه

There’s not a rich man there

اونجا هیچ ثروتمندی نیست

Who couldn’t pay his way

که نتونه آزادیش رو بخره

And buy the freedom that’s a high price

و خریدن آزادی خیلی گرون تموم میشه

Foe the poor

واسه فقرا

Kids in texas

بچه ها تو تگزاس

Smoking grass

علف میکشن

Ten year sentence

ده سال حبس

Comes to pass

در انتظارشونه واسه

Misdemeanor

تخطی از قانون

In Ann Arbor

تو شهر آن آربور

Ask the judges

از قاضی پرسیدن

Why?

چرا؟

Another friend said to her kids

یه دوست دیگه (زن) به بچه هاش گفت

I’m gonna have to leave you

باید ترکتون کنم

For selling something to the man

واسه فروختن یه چیزی به کسی

I guess I did wrong

فکر میکنم اشتباهی کردم

And although I did the best I could

و هر چند بهترین کاری که میتونستمو کردم

I’m gonna have to leave you

باید بازم ترکتون کنم

So now I’m kissing you farewell

پس بیاین ببوسمتون واسه یه خداحافظی

For much too long

خیلی طولانی مدت

Copied with permission from a telegram channel called Textunes

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن