ترجمه و متن آهنگ Gtfo – Mariah Carey + موزیک آنلاین

ترجمه و متن آهنگ Gtfo – Mariah Carey

 

امروز آهنگ زیبای GtFo از Mariah Carey رو گذاشتم . امیدوارم که از ترجمه و موزیک استفاده کنید و مورد پسندتون باشه:)

 

?How ’bout you

نظرت چیه؟

تکرار

You took my love for granted

تو عشقم رو دستکم گرفتی

You left me lost and disenchanted

منو مفقود و سرخورده وِل کردی

Bulldozed my heart as if you planned it

جوری قلبم رو نیست کردی که انگار {از قبل} برنامه اشو داشتی

My prince was so unjustly handsome

شاهزادهی من ناجوانمردانه خوش تیپ و هیکل بود

?Who was that knight in shining armor

اون شوالیه که زرهِ درخشان به تن داشت کی بود؟

I coulda sworn you’d love me harder

حاضر بودم قسم بخورم که میتونستی بیشتر دوستم داشته

باشی

Might as well down this Caymus bottle

{و} همچنین این بطری کِیموس{نوعی شراب} رو تا ته سربکشی

I ain’t the type to play the martyr

من از اون آدمها نیستم که ننه من غریبم بازی درمیارن

?How ’bout you get the fuck out

نظرت چیه گورتو گم کنی؟

تکرار

 

ترجمه و متن آهنگ Gtfo – Mariah Carey

 

Get the fuck out

گورتو گم کن

(How ’bout you)

(نظرت چیه)

take your tings and be on your merry way

خرت و پرتاتو برداری و بری به سالمت

Fly off for the week, bye bye baby

برای این هفته پر بزن یه جای دیگه، بای بای جیگر

(How ’bout you)

(نظرت چیه)

scusami, let me call your valet

متاسفم، بذار به مُالزِمت زنگ بزنم

(You just)take your tings and be on your merry way

(تو فقط) خرت و پرتاتو بردار و برو به سالمت

My friends all saw it in your eyes

همه ی دوستام اینو تو چشمات دیدن

They told me once, they told me twice

یه بار بهم گفتن، دوبار بهم گفتن

I looked beyond all the signs

من به ورای همه ی علایم نظر کردم

I guess false love makes you blind, ay

به گمونم عشقِ غلط کورت میکنه، اِی

?Who was that knight in shining armor

اون شوالیه که زرهِ درخشان به تن داشت کی بود؟

(You, you, you)

(تو، تو، تو)

ترجمه و متن آهنگ Gtfo – Mariah Carey

 

I coulda swore you’d love me harder

حاضر بودم قسم بخورم که میتونستی بیشتر دوستم داشته باشی

(You, you, you)

(تو، تو، تو)

Might as well down this Caymus bottle

{و} همچنین این بطری کِیموس{نوعی شراب} رو تا ته سر

بکشی

(You, you, you)

(تو، تو، تو)

I ain’t the type to play the martyr

من از اون آدمها نیستم که ننه من غریبم بازی درمیارن

How ’bout you get the fuck out? (how about)

نظرت چیه گورتو گم کنی؟ (چطوره؟)

?How ’bout you get the fuck out

نظرت چیه گورتو گم کنی؟

تکرار

(How ’bout you)

(نظرت چیه)

take your tings and be on your merry way

خرت و پرتاتو برداری و بری به سالمت

(How ’bout you)

(نظرت چیه)

 

ترجمه و متن آهنگ Gtfo – Mariah Carey

 

fly off for the week, bye bye, baby

برای این هفته پر بزنی یه جای دیگه، بای بای جیگر

(How ’bout you)

(نظرت چیه)

scusami, let me call your valet

متاسفم، بذار به مُالزِمت زنگ بزنم

(How ’bout you) (چیه نظرت)

take your tings and be on your merry way

خرت و پرتاتو برداری و بری به سالمت

?How ’bout you get the fuck out

نظرت چیه گورتو گم کنی؟

(Fuck out, fuck out) (کنی گم کنی، گم)

Stop tell me these lies when you’re bluffing

دیگه تو گندهگوزیهات این دروغها رو تحویلم نده

?How ’bout you get the fuck out

نظرت چیه گورتو گم کنی؟

Go stay at your friend’s house or something

برو بمون خونه دوستت یا یه همچین چیزی

Don’t mean to be rude, but take your shit and leave

حمل بر بیادبی نباشهها، ولی آشغاالتو بردار و هِرررری

(How ’bout you)

(چیه؟ نظرت)

ترجمه و متن آهنگ Gtfo – Mariah Carey

 

Go stay at your friend’s house or something

برو بمون خونه دوستت یا یه همچین چیزی

(How ’bout you) (چیه؟ نظرت)

Go and stay with your homeboys, you was talking to

میزدی برو بمون پیش همون دوستای جونجونیت که باهاشون حرف

(How ’bout you) (چیه؟ نظرت)I ain’t tryna be rude, but you’re lucky

سعی نمیکنم بیادب باشم، ولی سگ شانسی

(How ’bout you) (چیه؟ نظرت)

I ain’t kick your ass out last weekend

آخرهفته ی پیش دهنتو سرویس نکردم

(How ’bout you) take your tings and be on your merry way

(نظرت چیه که) خرت و پرتاتو برداری و بری به سالمت

(How ’bout you) fly off with a wink

(نظرت چیه که) با یه چشم به هم زدن پر بزنی یهجای دیگه

Bye bye, baby

بای بای جیگر

 

 

Copied with permission from a telegram channel called Textmusicnet

ترجمه آهنگ Gtfo – Mariah Carey

متن آهنگ Gtfo – Mariah Carey

معنی آهنگ Gtfo – Mariah Carey

بیشتر بخوانید:

متن و ترجمه آهنگ The Night Is Still Young – Nicki Minaj

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن