ترجمه آهنگ + دانلود موسیقی Halestorm – Mayhem

ترجمه آهنگ Halestorm – Mayhem

 

دانلود

 

 

I’m so bored with
This world that spins around me
من از این دنیایی که دورم میگرده خسته شدم
Used to make me dizzy
سرم رو گیج میبرد
And I’m so tired of these boys that hang around me
و از این پسر هایی که دورم آویزون میشن خسته شدم
Used to drive me crazy
منو دیوونه میکرد
A little Mayhem never hurt anyone
یکمی خشونت تاحالا به کسی آسیب نزده
When am I gonna get some?
کی یکمی خشونت خواهم داشت؟
A little bedlam til I’m coming undone
یکمی دیووانگی تا زمانی که رها شوم
Where I’m gonna get some?
کجا میتونم یکمی دیوانگی بگیرم؟

A little Mayhem never hurt anyone

How am I gonna get some? Get some? Get some?
A little bedlam til I’m coming undone
How am I gonna get some? Get some? Get some?

Moving tensions
تنش متحرک
Once we’re in a spiral
وقتی توی یک مارپیچ هستیم
I’m awaiting to unravel
من دارم صبر میکنم تا آزاد شوم
Distant motives
انگیزه هایی دور
Drive me in a circle
من رو درون یک دایره میگردونن
I’m dying to untangle!
من دارم میمیرم تا از گیر در بیام

A little Mayhem never hurt anyone
When am I gonna get some?
A little bedlam til I’m coming undone
Where am I gonna get some?
A little Mayhem never hurt anyone
How am I gonna get some? Get some? Get some?

A little bedlam til I’m coming undone

How am I gonna get some? Get some? Get some?

I wanna feel the rave house
من میخوام خونه دیووانگی رو احساس کنم
I wanna hear the uproar
میخوام غوغا رو بشنوم
A little pandemonioum
یه مقداری از مرکز دوزخ
I know I’m not the only one
میدونم فقط من نیستم
I wanna be thrown away
میخوام به بیرون پرت شم

I wanna feel the walls shaking
میخوام لرزش دیوار ها رو حس کنم
I wanna feel the walls shaking
I wanna feel the walls shakin, shakin, shakin, shakin, shakin Ohhh

Looking for some mayhem
دنبال کمی خشونتم
Need a little mayhem
به کمی خشونت نیاز دارم
Ohhh
Need a little mayhem
Looking for some mayhem
Looking for some mayhem
Yeah
Yeah
Need a little mayhem
Want to hear some mayhem
Yeahhh

 

ترجمه آهنگ Halestorm – Mayhem

 

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن