ترجمه آهنگ + دانلود موسیقی Halsey – 3 AM

ترجمه آهنگ Halsey - 3 AM

ترجمه آهنگ Halsey – 3 AM

دانلود

[Verse 1]

Darling, I’ve just left the bar and I’ve misplaced all my credit cards
عزیزم، من تازه از بار اومدم بیرون، و من همه کارتای اعتباریمو گم کردم
My self-preservation and all of my reservations
حفاظت از جونم و همه احتیاطم
Are sittin’ and contemplating what to do with me, do with me
اونجا نشستن و راجع این بحث میکنن که چیکار باهام کنن(ینی اصلا مراقب خودم نیستم)ا

Think I took it way too far
فکر کنم خیلی زیادی رفتم

And I’m stumblin’ drunk, getting in a car
و من گیر کردم ، مستم و دارم میشینم تو ماشین
My insecurities are hurtin’ me, someone please come and flirt with me
ناامنی هام دارن ازارم میدن، میشه یکی بیاد و با من لاس بزنه؟
I really need a mirror that’ll come along and tell me that I’m fine
واقعا یه اینه نیاز دارم که بیاد اینجا و بهم بگه که خوبم
I do it every time
هربار اینکارو میکنم

[Pre-Chorus]

I keep on hanging on the line, ignoring every warning sign
به موندن روی خط ادامه میدم، و نادیده گرفتن همه نشانه های خطر
Come on and make me feel alright again
بیا و کاری کن که دوباره حالم خوب شه

[Chorus]

‘Cause it’s 3 AM
چونکه ساعت 3 صبحه
And I’m callin’ everybody that I know
و به همه ادمایی که میشناسم دارم زنگ میزنم
And here we go again
و بیا دوباره پیش اومد
While I’m runnin’ through the numbers in my phone
وقتی که دارم میگردم توی شماره های تو گوشیم
And yeah, I’ll take fake moans and dial tones
و اره، من ناله های فیک و بوق تلفن رو قبول میکنم
Let ’em spill right down the microphone
بزار همین الان کنار میکروفون بالا بیارم
I need a digital, ’cause baby, when it’s physical
من به یه شماره دیجیتال نیاز دارم، چونکه بیبی، وقتی که فیزیکیه
I end up alone, end up alone
من همیشه تنها تموم میکنمش، تنها تموم میشه

[Post-Chorus]

La, la, la, la, la, la, la, la, la
I need a digital, ’cause baby, when it’s physical
من به یه شماره دیجیتال نیاز دارم، چونکه بیبی، وقتی که فیزیکیه
I end up alone, end up alone
من همیشه تنها تموم میکنمش، تنها تموم میشه

[Verse 2]

Every night I wanna live in color through a white-blue screen
هر شب دلم میخواد توی رنگها زندگی کنم توی یه صفحه سفید-آبی
I got a technicolor vision going vivid in my white-blue jeans
من یه چشم انداز رنگارنگ دارم که سرحال توی شلوار جین سفید – ابی منه
I know it’s complicated, ’cause everyone that I’ve dated says they hate it
میدونم پیجیدست، چونکه همه ادمایی که یروز باهاشون قرار گذاشتم ازش متنفرن
‘Cause they don’t know what to do with me, do with me
چون اونا نمیدونن با من چیکار کنن، با من چیکار کنن
Know that my identity alway’s getting the best of me
میدونم که همیشه اصلیتم داره بهترین من میشه
I’m the worst of my enemies
من از همه دشمنام بدترم
And I don’t really know what to do with me
و نمیدونم با من چیکار کنم
Yeah, I don’t really know what to do with me
آره، نمیدونم واقعا با خودم چیکار کنم

[Pre-Chorus]
I keep on hanging on the line, ignoring every warning sign
به موندن روی خط ادامه میدم، و نادیده گرفتن همه نشانه های خطر
Come on and make me feel alright again
بیا و کاری کن که دوباره حالم خوب شه

[Chorus]

‘Cause it’s 3 AM
چونکه ساعت 3 صبحه
And I’m callin’ everybody that I know
و به همه ادمایی که میشناسم دارم زنگ میزنم
And here we go again
و بیا دوباره پیش اومد
While I’m runnin’ through the numbers in my phone
وقتی که دارم میگردم توی شماره های تو گوشیم
And yeah, I’ll take fake moans and dial tones
و اره، من ناله های فیک و بوق تلفن رو قبول میکنم
Let ’em spill right down the microphone
بزار همین الان کنار میکروفون بالا بیارم
I need a digital, ’cause baby, when it’s physical
من به یه شماره دیجیتال نیاز دارم، چونکه بیبی، وقتی که فیزیکیه
I end up alone, end up alone
من همیشه تنها تموم میکنمش، تنها تموم میشه

[Post-Chorus]

I need a digital, ’cause baby, when it’s physical
من به یه شماره دیجیتال نیاز دارم، چونکه بیبی، وقتی که فیزیکیه
I end up alone, end up alone
من همیشه تنها تموم میکنمش، تنها تموم میشه

[Bridge]

I’m reckless, treated like a necklace
من بی پروام، مثل یه گردنبند باهام رفتار شده
Take a different version and I try it on for size with everybody that I know
یه ورژن متفاوتو انتخاب میکنم و امتحانش میکنم بارها با ادمایی که میشناسم
And will you please pick up the fucking phone?
و میشه لطفا تلفن لعنتیو برداری؟

[Chorus]

‘Cause it’s 3 AM
چونکه ساعت 3 صبحه
And I’m callin’ everybody that I know
و به همه ادمایی که میشناسم دارم زنگ میزنم
And here we go again
و بیا دوباره پیش اومد
While I’m runnin’ through the numbers in my phone
وقتی که دارم میگردم توی شماره های تو گوشیم
And yeah, I’ll take fake moans and dial tones
و اره، من ناله های فیک و بوق تلفن رو قبول میکنم
Let ’em spill right down the microphone
بزار همین الان کنار میکروفون بالا بیارم
I need a digital, ’cause baby, when it’s physical
من به یه شماره دیجیتال نیاز دارم، چونکه بیبی، وقتی که فیزیکیه
I end up alone, end up alone
من همیشه تنها تموم میکنمش، تنها تموم میشه

[Post-Chorus]

La, la, la, la, la, la, la, la, la
I need a digital, ’cause baby, when it’s physical
من به یه شماره دیجیتال نیاز دارم، چونکه بیبی، وقتی که فیزیکیه
I end up alone, end up alone
من همیشه تنها تموم میکنمش، تنها تموم میشه

[Outro]

Your-your best song is a song that’s currently on the radio
بهترین اهنگت، اهنگیه که الان رو رادیو درحال پخشه
How many people can say that?
چن نفر تو دنیا میتونن اینو بگن؟
That their best song is the one that’s currently about to be a massive hit?
که بهترین اهنگشون، اونیه که الان داره میترکونه؟
It’s already a hit, it’s just gonna get more massive
همین الانشم ترکونده، فقط قراره یذره بزرگ تر بشه
How many more people can say it?
چن تا ادم دیگه میتونن بگنش؟
Not very many. Congratulations!
تعدادشون زیاد نیست! مبارکه

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن