ترجمه آهنگ + دانلود موسیقی Halsey – Ashley

ترجمه آهنگ Halsey - Ashley

ترجمه آهنگ Halsey – Ashley

تاریخ بروزرسانی : اردیبهشت 99

دانلود

[Intro]
[?]
People who chose
مردمی که انتخاب شده اند

[Verse 1: Halsey]
Standing now, in the mirror that I build myself
ایستاده ام الان، توی آینه ای که خودم ساخته ام
And I can’t remember why the decision wasn’t mine
و یادم نمیاد که چرا انتخاب مال من نبود
But it seems I’m only clingin’ to an idea now
ولی به نظر میاد که فعلا چسبیده ام به یه ایده
Took my heart and sold it out to a vision that I wrote myself
قلبمو برداشتم و فروختم به خیالی که خودم نوشتمش
And I don’t wanna be just somebody in America, just fighting the hysteria
و من نمیخوام فقط یه ادم تو امریکا باشم ، که میجنگه برای حمله هیستریک
I only wanna die someday
من فقط میخوام یروز بمیرم

[Chorus: Halsey]
Someday, someday, when I burst into flames
یروزی،یروزی، وقتی که توی اتیش پرتاب شدم(رفتم جهنم)ا
I’ll leave you the dust, my love
برات گرد و غبارو میزارم، عشق من
Hope a bit of it’ll be enough to help remember the
امیدوارم یذره ازش کافی باشه که ب یاد بیاری
Days, when we came to this place
روزها رو، وقتی که اومدیم اینجا
I told you I’ll spill my guts
بهت گفتم که احساساتمو بهت میگم
I left you to clean it up, I’m bursting out
ولت کردم که تمیزش کنی، من دارم از هم میپاچم

[Verse 2: Halsey]
Seems like now it’s impossible to work this out
به نظر غیرممکن میاد که اینو درستش کرد
I’m so committed to an old ghost town
من خیلی متعهدم به یه شهر قدیمی روح زده
Is it really that strange if I always want a change?
ایا واقعا خیلی عجیبه که من یه شانس میخوام؟
And if only the time and space between us wasn’t lonely
و فقط زمان و مکان بین ما اگه تنها نبود
I disintegrate into a thousand pieces
من تجزیه شدم به هزار قسمت
Think I’m makin’ a mistake, but if I decide to break
فکر کنم دارم یه اشتباه میکنم ولی اگه تصمیم بگیرم که بشکنم،
Who will fill the empty space? Oh
کی جاهای خالیو پر میکنه؟اوه

[Chorus 2: Halsey]
And now, if I figure this out
و الان اگه این رو بفهمم
Apart from my beating heart
جدا از قلب در حال زدنم
It’s a muscle, but it’s still not strong enough to carry the
اون یه ماهیچست ولی هنوز اونقدر قوی نیست که تحمل کنه
Weight of the choices I’ve made
وزن انتخابایی که من کردمو
I told you I’d ride this out
بهت گفتم که اینو حل میکنم
It’s gettin’ harder every day somehow
هرروز به نحوی سخت تره
I’m burstin’ out of myself
من دارم از خودم تجزیه میشم

[Outro: Halsey & Kate Winslet]
(Oh, oh)
(Oh, oh)
Too many guys I’m a concept, or
ادمهای بیش از حدی که من براشون یه تصویر ذهنیم
I complete them, or, I’m gonna make them alive
من کاملشون میکنم ، یا ، من اونها رو زنده میکنم
I’m just a fucked up girl who’s lookin’ for my own piece of mind
من فقط یه دختر داغونم که دنبال ذهن خودش میگرده
Don’t assign me yours
منو برای خودت حساب نکن

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن