ترجمه آهنگ + دانلود موسیقی Halsey – Finally Beautiful Stranger

ترجمه آهنگ Halsey - Finally Beautiful Stranger

ترجمه آهنگ Halsey – Finally Beautiful Stranger

تاریخ بروزرسانی: اردیبهشت 99
[Verse 1]

Your eyes, so crystal green
چشمات، سبز شيشه‌ايه

Sour apple baby, but you taste so sweet
عزيزم تو سيب تلخي، ولي مزه‌ات خيلي شيرينه

You got hips like Jagger and two left feet
تنبلي ولي مثل مايک جاگر ميرقصي

And I wonder if you’d like to meet
و من ميخوام بدونم که تو دوست داري باهام آشنا شي يا نه

Your voice is velvet through a telephone
صدات از پشت تلفن مثل مخمل ميمونه

You can come to mine, but both my roommates are home
ميتوني بياي خونه من، ولي جفت هم‌اتاقي‌ها خونه هستن

Think I know a bar where they would leave us alone
فکر کنم يه بار رو ميشناسم که اونها ميذارن تنها باشيم اونجا

And I wonder if you’d take it slow
و ميخوام بدونم که ايا ميخواي اين رابطه رو اروم پيش ببري يا نه

[Pre-Chorus]

Oh, we’re dancin’ in my living room, and up come my fists
اوه، ما داري تو اتاق نشيمن من ميرقصيم، و مشت من ميره بالا

And I say I’m only playing, but the truth is this
و من ميگم که فقط دارم بازي ميکنم، ولي حقيقت اينه که

That I’ve never seen a mouth that I would kill to kiss
تا حالا هيچ کسی رو نديده بودم که براي بوسيدنش حاضر به کشتن بقيه باشم

And I’m terrified, but I can’t resist
و من ترسيده ام، ولي نميتونم مقاومت کنم

And I say
و ميگم

ترجمه آهنگ Halsey – Finally Beautiful Stranger

[Chorus]

Beautiful stranger, here you are in my arms and I know
غريبه زيبا، تو اينجا تو بقلمي و ميدونم

That beautiful strangers only come along to do me wrong
که غريبه هاي زيبا فقط ميان که بهم ضربه بزنن

And I hope, beautiful stranger, here you are in my arms
و من اميدوارم، غريبه زيبا، تو اينجا تو بقلمي

But I think it’s finally, finally, finally, finally, finally safe

For me to fall
ولي فکر ميکنم بالاخره برام امنه که عاشق بشم

[Post-Chorus]

Oh-oh-oh

Oh-oh-oh

[Verse 2]

I grab your hand and then we run to the car
من دستت رو ميگيرم و وقتي به سمت ماشين ميدوييم

Singing in the street and playing air guitar
تو خيابون آهنگ ميخونيم و گيتار خيالي ميزنيم

Stuck between my teeth just like a candy bar
مثل آبنبات بين دندونام گير کردي

And I wonder if it goes too far to say
و برام سواله که ايا با گفتن اين زياده روي ميکنم که

I’ve never recognized a purer face
تاحالا صورتي خالص‌تر از صورت تو نديدم

You stopped me in my tracks and put me right in my place
تو من رو توي مسيرم وايسوندي و تو جاي درست قرارم دادي

Used to think that loving meant a painful chase
قبلا فکر ميکردم که عاشق بودن يه تعقيب دردناکه

But you’re right here now and I think you’ll stay
ولي تو همينجايي و من فکر ميکنم که ميموني

[Pre-Chorus]

Oh, we’re dancin’ in my living room, and up come my fists

And I say I’m only playing, but the truth is this

I’ve never seen a mouth that I would kill to kiss

And I’m terrified, but the truth is this

I say

[Chorus]

Beautiful stranger, here you are in my arms and I know

That beautiful strangers only come along to do me wrong

And I hope, beautiful stranger, here you are in my arms

And I think it’s finally, finally, finally, finally, finally safe

For me to fall

[Post-Chorus]

Oh-oh-oh

Oh-oh-oh

Yeah, I think it’s finally, finally, finally, finally

ترجمه آهنگ Halsey – Finally Beautiful Stranger

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن