ترجمه آهنگ + دانلود موسیقی Halsey – I Hate Everybody

ترجمه آهنگ Halsey - I Hate Everybody

ترجمه آهنگ Halsey – I Hate Everybody

تاریخ بروزرسانی : اردیبهشت 99

دانلود

[Verse 1]

I’m my own biggest enemy

من بزرگترين دشمن خودم هستم

Yeah, all my empathy’s a disaster

تمام تلقين هاى فكريم فاجعه اس

Feelin’ somethin’ like a scaly thing

دارم چيزي رو حس ميكنم مثل يك چيز زبر و ناهموار

Wrapped too tightly ‘round my own master

خيلي محكم دور ارباب خودم پيچيدم

My friends are gettin’ bored of me

دوستام دارن ازم خسته ميشن

Sayin’ I fell in love with a stranger

ميگن كه عاشق يه غريبه شدم

I don’t know what they all think of me

نميدونم كه همه ى اونا درباره ي من چي فكر ميكنن

But in reality, I don’t even

اما تو واقعيت ، من حتي

[Pre-Chorus 1]

Remember anything but thinkin’ you’re the one

چيزي رو به ياد نميارم اما فكر ميكنم تو همون شخص مورد نظرم هستي

And I can force a future like it’s nothing

و ميتونم آينده رو تحميل كنم انگار كه چيز مهمي نيس

[Chorus]

So I just hate everybody

پس من از همه متنفرم

Well, then why can’t I go home without somebody?

خب پس چرا بدون كسي نميتونم برم خونه ؟

And really, I could fall in love with anybody who don’t want me

و واقعا ميتونم عاشق هر كسي كه منو نميخواد بشم

So I just keep sayin’, “I hate everybody”

پس مدام ميگم من از همه متنفرم

But maybe I, maybe I don’t

اما شايد من … شايد من اينطور نباشم

[Verse 2]

I know I’ve got a tendency

ميدونم كه من تمايل دارم

To exaggerate what I’m seein’

براي اغراق اون چيزي كه ميبينم

And I know that it’s unfair on me

و ميدونم كه اين براي من ناعادلانس

To make a memory out of a feelin’

كه از يه احساس خاطره اي بسازم

It’s ‘cause I notice every single thing

و اين به خاطر اينه كه من به هر چيزي توجه ميكنم

That’s ever happenin’ in the moment

در حال حاضر اين هميشه اتفاق ميوفته

And I don’t know why it’s consumin’ me

و نميدونم چرا منو داره از پا درمياره

Because honestly, all I know is

چون اگه بخوام صادقانه بگم ، تنها چيزي كه ميدونم اينه كه

[Pre-Chorus 2]

Infatuations, observation with a cost

شيفتگى ها ، مشاهده با هزينه

But none of it is love, so while I’m waitin’ for it

اما هيچ يك از اينها عشق نيست بنابراين در همين حال كه من منتظرش هستم …

[Chorus]

I’ll hate everybody

من از همه متنفر ميشم

Well, then why can’t I go home without somebody?

خب پس چرا بدون كسي نميتونم برم خونه ؟

And really, I could fall in love with anybody who don’t want me

و واقعا ميتونم عاشق هر كسي كه منو نميخواد بشم

So I just keep sayin’, “I hate everybody”

پس مدام ميگم من از همه متنفرم

But maybe I, maybe I don’t

اما شايد من … شايد من اينطور نباشم

[Bridge]

If I could make you love me

اگه ميتونستم تورو عاشق خودم كنم

Maybe you could make me love me

شايد تو ميتونستي منو عاشق خودم كني

And if I can’t make you love me

,و اگر من نميتونم تو رو عاشق خودم كنم

Then I’ll just hate everybody

بنابراين من از همه متنفر ميشم

[Chorus]

Everybody

همه

Well, then why can’t I go home without somebody?

خب پس چرا بدون كسي نميتونم برم خونه ؟

And really, I could fall in love with anybody who don’t want me

و واقعا ميتونم عاشق هر كسي كه منو نميخواد بشم

So I just keep sayin’, “I hate everybody”

پس مدام ميگم من از همه متنفرم

But maybe I, maybe I don’t

اما شايد من … شايد من اينطور نباشم

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن