ترجمه آهنگ + دانلود موسیقی Halsey – More

ترجمه آهنگ Halsey - More

ترجمه آهنگ Halsey – More

تاریخ بروزرسانی : اردیبهشت 99

دانلود

[Verse 1]
They told me once, nothing grows when a house ain’t a home
اونها یکبار بهم گفتن، هیچ چیز توی منزلی که خونه نیست رشد نمیکنه(ینی فضاش خانوادگی نباشه)
Is it true? Honestly? When it’s all a part of me?
واقعیه؟جدا؟وقتی که همش قسمتی از منه؟
A couple years of waiting rooms
چند سالی توی اتاق های انتظار
Finding God, and lose him too
پیدا کردن خدا، و از دست دادنش هم
Wanna scream, but what’s the use?
دلم میخواد جیغ بزنم، ولی فایدش چیه؟

[Pre-Chorus 1]
Lyin’ awake, and I stare at the door
بیدار دراز کشیدم، و به در نگاه میکنم
I just can’t take it no more
دیگه نمیتونم تحمل کنم
They told me it’s useless, there’s no hope in store
بهم گفتن که این بدرد نمیخوره، هیچ امیدی نمونده
But somehow I just want you more
ولی به نحوی من تو رو بیشتر میخوام

[Chorus]
I want you more
من بیشتر میخوامت
Somehow I just want you more
به نحوی فقط من تو رو بیشتر میخوام
I want you more
من بیشتر میخوامت
Somehow I just want you more
به نحوی فقط من تو رو بیشتر میخوام

[Verse 2]
Wooden floors and little feet
زمینهای چوبی، و پا های کوچیک
A flower bud in concrete
یه گل که توی بتن جوونه زده
Feelin’ so incomplete, wonder will we ever meet?
خیلی حس کامل نبودن میکنم، به این فکر میکنم که ایا هرگز ما با هم ملاقات میکنیم؟
And would you know right away how hard I tried to see your face
و یروزی میفهمی که چقدر سخت بود دیدن صورتت
A little screen, a photograph, mine to take
یه صفحه کوچولو، یه عکس، برای من سخت بود تحملش

[Pre-Chorus 2]
I sit and I stare at your clothes in the drawer
میشینم و به لباسات توی کمد نگاه میکنم
I cry and my knuckles get sore
گریه میکنم و زانو هام میسوزن
‘Cause I still believe it won’t be like before
چونکه هنوز باور دارم که مثل قبل نمیشه
And now somehow I just want you more
و به نحوی فقط تو رو بیشتر میخوام

[Chorus]
I want you more
من بیشتر میخوامت
Somehow I just want you more
به نحوی فقط من تو رو بیشتر میخوام
I want you more
من بیشتر میخوامت
Somehow I just want you more
به نحوی فقط من تو رو بیشتر میخوام

[Bridge]
And when you decide it’s your time to arrive
و وقتی که تصمیم میگیری که این الان زمانیه که باید بیای
I’ve loved you for all of my life
من کل عمرم دوستت داشتم
And nothing could stop me from giving a try
و هیچ چیز نمیتونه نگهم داره از امتحان کردنش
I’ve loved you for all of my life
من کل عمرم دوستت داشتم

[Chorus]
Loved you more
Somehow I still love you more
Love you more
Somehow I still love you more

[Outro]
(Love you more)
(بیشتر دوستت دارم)
(Somehow I still love you more)
(به نحوی بیشتر دوستت دارم)
(Love you more)
(بیشتر دوستت دارم)
(Somehow I still love you more)
(به نحوی بیشتر دوستت دارم)

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن