موسیقی آنلاین + Leonard Cohen – Happens to the heart ترجمه آهنگ

Happens to the heart ترجمه آهنگ

Leonard Cohen – Happens to the heart ترجمه آهنگ

Due to Copyright rules, all mp3 files are deleted.

آخرین بروزرسانی: اردیبهشت 99

I was always working steady

همیشه بصورت مستمر کار میکردم

But I never called it art

اما هیچوقت اسمش را هنر نمیگذاشتم

I got my shit together

افکارم را سر و سامان دادم

Meeting Christ and reading Marx

با مسیح ملاقات کردم و مارکس خواندم

It failed my little fire

اما نتوانستند آتش کوچک درونم را روشن نگه دارند

But it’s bright the dying spark

اما این شعله رو به خاموشی همچنان درخشنده بود

Go tell the young messiah

برو به مسیحای جوان بگو

What happens to the heart

چه بر سر دل می آید

There’s a mist of summer kisses

نم نمی از بوسه های تابستانی بود

Where I tried to double-park

آنجا که سعی کردم دوبله پارک کنم

The rivalry was vicious

رقیب شرور بود

The women were in charge

و دست زنانی در کار بود

It was nothing, it was business

هیچ چیزی نبود جز یک معامله

But it left an ugly mark

اما لکه زشتی به جا گذاشت

I’ve come here to revisit

به اینجا آمدم تا دوباره ببینم

What happens to the heart

چه بر سر دل می آید

I was selling holy trinkets

بدلیجات مقدس میفروختم

I was dressing kind of sharp

با سر و وضع آدم حسابی ها

Had a pussy in the kitchen

گربه ای در آشپزخانه داشتم

And a panther in the yard

و پلنگی در حیاط

In the prison of the gifted

در زندان استعداد

I was friendly with the guards

با زندان بان رفیق بودم

So I never had to witness

بنابراین هرگز مجبور نبودم شهادت بدهم

What happens to the heart

چه بر سر دل می آید

I should have seen it coming

باید آمدنش دا از قبل پیش بینی میکردم

After all, I knew the chart

با این وجود که جدول زمانبندی را میدانستم

Just to look at her was trouble

حتی نگاه کردنش هم دردسر بود

It was trouble from the start

از همان ابتدا دردسر

Sure, we played a stunning couple

البته که ما نقش یک زوج شگفت انگیز را بخوبی ایفا کردیم

But I never liked the part

اما من هیچوقت نقش خودم را دوست نداشتم

It ain’t pretty, it ain’t subtle

نه زیبا بود و نه زیرکانه

What happens to the heart

آنچه که بر سر دل می آید

Now the angel’s got a fiddle

حال کمانچه ای در دست فرشته است

The devil’s got a harp

و چنگی در دست شیطان

Every soul is like a minnow

هر روح بسان ماهی کوچکی ست

Every mind is like a shark

و هر ذهن بسان یک کوسه

Me, I’ve broken every window

من تمام پنجره ها را شکستم

But the house, the house is dark

اما خانه ، اما خانه همچنان تاریک است

I care, but very little

اهمیت میدهم ولی بسیار اندک

What happens to the heart

به آنچه که بر سر دل می آید

Then I studied with this beggar

سپس با این خانه بدوش هم درس شدم

He was filthy, he was scarred

کثیف بود و جای زخم چنگ

By the claws of many women

زنان بسیاری بر تنش

He had failed to disregard

او در امتحان بی اعتنایی رد شده بود

No fable here, no lesson

نه حکایتی بود در اینجا نه درسی

No singing meadowlark

و نه چکاوک آواز خوانی

Just a filthy beggar guessing

تنها یک خانه بدوش کثیف بود که حدس میزد

It was just some old convention

یک عرف قدیمی بود

Like the horse before the cart

مثل اسب جلوی ارابه

I had no trouble betting

مشکلی نداشتم تا بر روی طوفان

On the flood, against the ark

در مقابل کشتی نوح شرط ببندم

You see, I knew about the ending

میبینید که من انتهایش را میدانستم

What happens to the heart

که چه بر سر دل می آید

I was handy with a rifle

طرز استفاده ار تفنگ 303

My father’s .303

پدرم را بخوبی بلد بودم

I fought for something final

من برای غایتی جنگیدم

Not the right to disagree

که حق مخالفت در آن نبود

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن