متن و ترجمه آهنگ Help Me Out – Maroon 5 & Julia Michaels + موسیقی

ترجمه آهنگ Help Me Out – Maroon 5 & Julia Michaels

 

سلام به همه ی دوستان:) آهنگ Help me Out از Maroon 5 & Julia Michaels 🙂 این آهنگ برای آلبوم Red Pill Blues 🙂

 

 

[Verse 1: Adam Levine]

I’m getting kinda over this

من یک جورایی

I need a metamorphosis

من به تغییر نیاز دارم

?Are you as weak as me

آیا تو ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﻦ ﺿﻌﯿﻒ ھﺴﺘﯽ؟

?If not, do you wanna be

اگه ﻧﻪ ﻣﯿﺨﻮای(ﺿﻌﯿﻒ) ﺑﺎﺷﯽ؟

[Pre-Chorus: Adam Levine]

I need some temporary saving

من به کمی صرفه جویی در زمانم نیاز دارم

I need some, some uncomplicated

من به ﮐﻤﯽ ﺳﺎده ﺑﻮدن ﻧﯿﺎز دارم

[Chorus: Adam Levine & Julia Michaels]

Help me out

کمکم ﮐﻦ

‘Cause I don’t wanna do this on my own

چون ﻧﻤﯿﺨﻮام ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎﻣﺶ ﺑﺪم

Help me out, out

کمکم ﮐﻦ ﺑﺘﻮﻧﻢ

Help me out, ’cause I need something up to calm me down

کمکم ﮐﻦ ﭼﻮن ﻣﻦ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺎز دارم ﮐﻪ ﻣﻨﻮ آروم ﮐﻨﻪ

Help me out, out

کمکم ﮐﻦ ﺑﺘﻮﻧﻢ

 

متن و ترجمه آهنگ Help Me Out – Maroon 5 & Julia Michaels

 

[Verse 2: Adam Levine & Julia Michaels]

I don’t mean to bother you

منظورم اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎراﺣﺘﯿﺖ ﺑﺸﻢ

But there’s something that I want from you

اما یک چیزی هست که من از تو میخوام

Distract me from thinking too much

منو از اﯾﻨﮑﻪ ﻓﮑﺮای زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺳﺮم ﺑﺰﻧﻪ منصرف ﮐﻦ

Loose ends all tied up with a touch

با لمس ﮐﺮدن ﻣﻦ ﺑﻪ ھﻤﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮا خاتمه ﺑﺪه

 

[Pre-Chorus: Julia Michaels & Adam Levine]

I need some temporary saving

من به کمی صرفه جویی در زمانم نیاز دارم

I need some, some uncomplicated

من به ﮐﻤﯽ ﺳﺎده ﺑﻮدن ﻧﯿﺎز دارم

[Chorus: Adam Levine & Julia Michaels]

Ηelp me 0ut

کمکم ﮐﻦ

‘Cause I don’t wanna do this on my own

چون ﻧﻤﯿﺨﻮام ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎﻣﺶ ﺑﺪم

Help me out, out

کمکم ﮐﻦ ﺑﺘﻮﻧﻢ

Ηelp me out, ’cause I need something up to calm me down

کمکم ﮐﻦ ﭼﻮن ﻣﻦ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺎز دارم ﮐﻪ ﻣﻨﻮ آروم ﮐﻨﻪ

Ηelp me out, out

کمکم ﮐﻦ ﺑﺘﻮﻧﻢ

 

متن و ترجمه آهنگ Help Me Out – Maroon 5 & Julia Michaels

 

[Bridge: Adam Levine & Julia Michaels]

Hey, hey, I know that there will come a day

هی هی میدونم که یک روزی خواهد آمد

When you, you’ll need somebody to

که تو ﺗﻮ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺎز ﺧﻮاھﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد

Yeah, hey, hey, I know that there will come a day

آره ھﯽ ھﯽ ﻣﯿﺪوﻧﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ روزی ﺧﻮاھﺪ آﻣد

When , When you , you’ll need somebody to

که که تو ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺎز پیدا خواهی کرد

Ηelp you out, Ηelp me out

کمکت میکنم کمکم کن

Ηelp me out, Ηelp me out, out

کمکم کن کمکم کن

(ﻣﻨﻈﻮرش اﯾﻨﻪ ﯾﮏ روزی ﻣﯿﺎد ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﺴﯿﻮ ﻣﯿﺨﻮای ﮐﻪ ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎھﺎت ﺑﺎﺷﻪ و رآوﻣﺖ ﮐﻨﻪ)

[Chorus: Adam Levine & Julia Michaels]

Ηelp me out

کمکم ﮐﻦ

‘Cause I don’t wanna do this on my own

چون ﻧﻤﯿﺨﻮام ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎﻣﺶ ﺑﺪم

Ηelp me out,out

کمکم ﮐﻦ ﺑﺘﻮﻧﻢ

Ηelp me out, ’cause I need something up to calm me down

کمکم ﮐﻦ ﭼﻮن ﻣﻦ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺎز دارم ﮐﻪ ﻣﻨﻮ آروم ﮐﻨﻪ

Ηelp me out, out

کمکم ﮐﻦ ﺑﺘﻮﻧﻢ

[Outro: Adam Levine & Julia Michaels]

And, hey I know that there will come a day

و هی من میدونم که یک روزی خواهد آمد

When you, you’ll need somebody to

که تو ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺎز ﺧﻮاھﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد

Yeah, hey, hey, I know that there will come a day

آره هی ھﯽ ﻣﯿﺪوﻧﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ روزی ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ

When, when you, you’ll need somebody to

که که ﺗﻮ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺎز ﺧﻮاھﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد

Ηelp you out, Ηelp me out

کمکت میکنم کمکم کن

Ηelp me out, Ηelp me out, out

کمکم کن کمکم کن

 

 

Copied with permission from a telegram channel called Textunes

 

 

بیشتر بخوانید:

متن و ترجمه آهنگ Honey – Kehlani

 

 

 

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن