موسیقی آنلاین + I Can’t Say No – Lea Rue ترجمه آهنگ

ترجمه آهنگ I Can't Say No

I Can’t Say No – Lea Rue ترجمه آهنگ

[audiotrack title=”I Can’t Say No” songwriter=”َLea Rue” mp3=“https://wiboweb.com/wp-content/uploads/2019/10/I-Cant-Say-No.mp3” buttontext=”دانلود آهنگ” width=”300″ height=”500″]

What’s wrong with me

I’m drifting like a ghost on the sidewalk

I follow you my love Hiding in a blur of emotions

I can’t say no!

Though you there when I’m high You gone when i’m low

I’m lost in your world Tell me Who have I become,
من چم شده..؟

مثل يه روح تو پياده رو سرگردانم

تو رو دنبال ميكنم عشق من ، در مه و غبار احساساتم پنهان شدم

نميتونم بهت نه بگم.. اگرچه كه هروقت حالم خوبه هستى و هروقت دمق هستم رفتى

در دنياى تو گم شدم ،

بگو من تبديل به چه كسى شدم

When I cant say no To you,

to you, to you…

When I can’t say no! to you…

When I can’t say no! to you…

When I can’t say no!

وقتى نميتونم بهت نه بگم، به تو ..به تو

 نميتونم بهت نه بگم

 I clip my wings and waited

For a cloud with settled rain

I’m glue thight to your finger

And now I can’t walk away

بالهايم را بستم و منتظر ابر پر باران شدم

انگشتانت مثل چسب بالهايم را بستند

 حالا ديگه نميتونم برم

I Can’t Say No – Lea Rue ترجمه آهنگ

Copied with permission from a telegram channel called SwallowEnglish

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن