موسیقی آنلاین + Jax Jones & Babe Rexha – Harder ترجمه آهنگ

Jax Jones & Babe Rexha - Harder

Jax Jones & Babe Rexha – Harder ترجمه آهنگ

[audiotrack title=”Harder” songwriter=”َJax Jones & Babe Rexha” mp3=“https://wiboweb.com/wp-content/uploads/2019/09/01-Harder.mp3” buttontext=”دانلود آهنگ” width=”300″ height=”500″]

Baby when it comes to love, it should be mutual

عزیزم وقتی پای عشق میاد وسط باید دو طرفه باشه

I know you think that you’re on fire but you’re kinda cold

من میدونم تو فکر میکنی گوله ی آتیشی ولی تو یه جورایی سردی

But I need a little more than just the usual

اما من یکم بیشتر از حالت عادی نیاز دارم

But you should know (what you-what you gon’ do?)

ولی تو باید بدونی (تو میخوای چیکار کنی)

You should know

تو باید بدونی

When you think you’ve done enough

وقتی تو فک میکنی که تمام تلاشتو کردی

Can you love me harder?

میتونی منو بیشتر دوست داشته باشی؟

‘Cause you know I need that

چون تو میدونی من بهش نیاز دارم

Put in work and don’t give up

کارتو انجام بده و تسلیم نشو

Haha, take it to the play

باهاش بازی کن

Baby, take the time to get the floor right

عزیزم ، زمان رو بدست بگیر و راه درست رو برو

Baby, you could get it for the whole night

عزیزم تو میتونستی برای تمام شب داشته باشیش

I believe in you, know that you’re the truth

من بهت ایمان دارم ، میدونم که تو خود حقیقتی

Here’s a little insight

اینو حس شیشمم بهم میگه

Boy, if you can go a little longer

پسر ، اگه تو بتونی یکم بیشتر کشش بدی

We can make this love a little stronger

ما میتونیم این عشق رو یکم قوی ترش کنیم

Ain’t no other man can give me what you can

هیچ مرد دیگه ای نمیتونه اون چیزیو که تو بهم میدی رو بده

Remember what I told you

یادت باشه که چی بهت گفتم

Boy you get me on the edge and now I’m getting close

ولی تو منو تا لبه پرتگاه میبری و الانمن دارم نزدیکش میشم

Can you love me harder, harder, harder, harder?

میتونی منو بیشتر دوست داشته باشی ، بیشتر ، بیشتر ، بیشتر ، بیشتر؟

Copied with permission from a telegram channel called Textunes

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن