ترجمه آهنگ + موسیقی آنلاین Jonas Brothers – Cool

ترجمه آهنگ Jonas Brothers - Cool

ترجمه آهنگ Jonas Brothers – Cool

 

[Intro: Nick Jonas]

I’m feeling so cool
من خیلی احساس باحال بودن میکنم
From top to the bottom, just cool
از سر تا پام فقط باحاله
Every little thing that I do
هر کوچکترین کاری که میکنم
Well, dammit, I’m feelin’ so cool, yeah
خب، لعنت بهش، من خیلی احساس باحال بودن میکنم، آره

[Verse 1: Nick Jonas]

Woke up feelin’ like a new James Dean
از خواب که بیدار شدم احساس میکردم یه جیمز دین جدیدم
I comb my hair like an old school sheen
موهام رو مثل مدل قدیمیه مارتین شین شونه میکنم
I’m feelin’ high like a late night summer of last year (Yeah)
احساس بالا (ناشعه) بودن میکنم مثل یک شب دیر وقت تابستان در سال گذشته
Standin’ there with the red dress on ya
اونجا وایسادی با لبلس قرمز تنت
A Killer Queen like a young Jane Fonda
یک ملکه قاتل مانند جوونیای جین فندا
Is it me or am I just havin’ a good year?
فقط من اینطوری قکر میکنم یا واقعا سال خوبی رو دارم؟

[Chorus: Nick Jonas]

Lately, I’ve been feelin’ so cool (Cool)
Top to the bottom, just cool (Cool)
Every little thing that I do (Do)
Dammit, I’m feelin’ so coo-oo-oo-oo-oo-ool
It’s like, ooh (Ooh), maybe I should bottle my moves (Moves)
جوریه که انگار باید حرکتام رو جمع کنم
Sell ’em for a dollar or two (Two)
و برای یک یا دو دلار بفروشمشون
Dammit, I’m feeling so coo-oo-oo-oo-oo-ool (Cool)

[Verse 2: Joe Jonas]

Must’ve done something right ’cause all these
Lights are green, man, they look like palm trees
حتما یه کاری رو درست انجام دادم چون همه این چراغا سبزن، شبیه درختای نخلن
And every time that song comes on it’s about me
و هروقت اون آهنگ پخش میشه درباره منه
Oh, I feel like Post Malone when I get home
وقتی میرسم خونه احساس میکنم پست مالونم
Sittin’ there, winning like it’s Game of Thrones
(میشینم اونجا، برنده میشم انگار که بازیه تاج و تخته (فیلم
And now that we’ve made it, how complicated was last year?
حالا که موفق شدیم، سال قبل چقدر پیچیده بود؟

[Chorus: Joe Jonas]

Lately, I’ve been feelin’ so cool (Cool)
Top to the bottom, just cool (Cool)
Every little thing that I do (Do)
Dammit, I’m feelin’ so coo-oo-oo-oo-oo-ool
It’s like, ooh (Ooh), maybe I should bottle my moves (Moves)
Sell ’em for a dollar or two (Two)
‘Cause dammit, I’m feeling so coo-oo-oo-oo-oo-ool (Cool)

[Bridge: Nick Jonas]
Cool, cool, cool
Woke up feelin’ like a new James Dean
I comb my hair like an old school sheen
When I grow up, I wanna be just like me
وقتی بزرگ شدم میخوام فقط مثل خودم باشم

[Chorus: Jonas Brothers]

Lately, I’ve been feelin’ so cool (Cool)
Top to the bottom, just cool (Cool)
Every little thing that I do (Do)
Dammit, I’m feelin’ so coo-oo-oo-oo-oo-ool
It’s like, ooh (Ooh), maybe I should bottle my moves (Moves)
Sell ’em for a dollar or two (Two)
‘Cause dammit, I’m feeling so coo-oo-oo-oo-oo-ool (Cool)
(Hey, hey, hey, hey)
Cool

 


 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن