موسیقی آنلاین + Josh Groban – Broken Vow ترجمه آهنگ

Josh Groban – Broken Vow

Josh Groban – Broken Vow ترجمه آهنگ

[audiotrack title=”Broken Vow” songwriter=”َJosh Groban” mp3=“https://wiboweb.com/wp-content/uploads/2019/07/Josh-Groban-Broken-Vow.mp3” buttontext=”دانلود آهنگ” width=”300″ height=”500″]

Tell me his name I want to know

اسمشو به من بگو میخوام بدونم که

The way he looks

چه شکلیه

And where you go

و کجا میرید شما

I need to see his face

باید صورتشو ببینم

I need to understand

باید بفهمم که…

Why you and I came to an end

چرا رابطه تو و من به پایان رسید

Tell me again

دوباره به من بگو

I want to hear

میخوام بشنوم

Who broke my faith in all these years

چه کسی ایمان منو توی این همه سال شکست

Who lays with you at night

که چه کسی شبها کنار تو میخوابه

When I’m here all alone

در حالی که من اینجا تنهام و

Remembering when I was your own

زمانی که مال تو بودم رو بیاد میارم

I let you go

من گذاشتم که بری

I let you fly

من گذاشتم که پرواز کنی

Why do I keep on asking why

دائم (از خودم) میپرسم که چرا

I let you go

گذاشتم که بری

Now that I found

اکنون که راهی پیدا کردم

A way to keep somehow

که به طریقی نگه دارم

More than a broken vow

چیزی بیشتر از یه عهد شکسته

Tell me the words I never said

حرفایی رو بهم بگو که هرگز نگفتم

Show me the tears you never shed

اشکهایی رو نشانم بده که هرگزنریختی

Give me the touch

اون نوازشی رو به من بده که

That one you promised to be mine

قول داده بودی برای من باشه

Or has it vanished for all time

یا اینکه کاملا برای همیشه محو شده است

I close my eyes

چشمانمو بستمو

And dream of you and I

رویای خودمو و تو رو دیدم

And then I realize

سپس فهمیدم که

There’s more to love than only bitterness and lies

عشق چیزی فراتر از تلخی ها و دروغ هاست

I close my eyes

چشمانمو میبندم و

I’d give away my soul

من روحم رو میدم

To hold you once again

برای اینکه تو رو یکبار دیگه در آغوش بگیرم

And never let this promise end

و نمیذارم هرگز این عهد پایان پذیرد

Copied with permission from a telegram channel called Textunes

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن