ترجمه آهنگ + دانلود موسیقی Juice WRLD – Bandit

ترجمه آهنگ Juice WRLD - Bandit

ترجمه آهنگ Juice WRLD – Bandit (ft Young Boy)

آخرین بروزرسانی : اردیبهشت 99
Due to Copyright rules, all mp3 files are deleted.

[Intro: Juice WRLD]

It’s funny, the shit I put on this song ain’t gon’ sound nothin’ like the shit we was just doin’
خنده داره، جوری که این آهنگ رو در آخر ساختم، اصلا شبیه چیزی نیست که داشتیم روش کار میکردیم
Oh, yeah
اوه آره
(این آهنگ رو باید سانسور کنیم خیلی جاهاش معنی عوض میشه)
I just want bad bitches
Baddest, them bitches is the baddest, uh, uh
بدترین، اونها بدترینن
When I take the molly, I’m a savage
وحشی میشم
Uh, I say, uh
اوه، میگم، اوه

ترجمه آهنگ Juice WRLD – Bandit

[Chorus: Juice WRLD]

I don’t need no molly to be savage, uh
من برای اینکه وحشی بشم به مواد نیازی ندارم
When I’m on that molly, I feel savage, uh, uh
احساس وحشی بودن میکنم
She the definition of a bad bit
اون به معنای واقعی کلمه بده
Stole her, I’m the definition of a bandit, uh, ayy
اون رو دزدیدم (قلبشو دزدیدم)، من به معنای ولقعی کلمه یه دزدم
I don’t need no molly to be savage, uh, ayy
But when I’m on the molly, I feel savage
Ayy, my girl the definition of a bad bitch
Stole her heart, I’m the definition of a bandit

[Verse 1: Juice WRLD]

Put the Percs down and picked up the jiggas, jiggas, jiggas
مسکن هارو گذاشتم کنار
Tommy in the fucking Tommy Hilfiger, ’figer, ’figer
(تامی (اسلحه تامپسن) توی لباس تامی هیلفیجر
(یه اشاره ای به نژاد پرست بودن طراح این برند)
That Tommy hit a nigga, Tommy Hilfiger, fuck niggas
اون تامی (اسلحه) یه سیاه پوست رو کشت، تامی هیلفیجر سیاهارو داغون میکنه
I’m nice, when I’m high off the pills, I’ma fuck with her
(وقتی هیچ قرصی نمیخورم اخلاقم خوبه، سر به سرش میذارم (یا باهاش میخوابم

I don’t smoke skunk, but tonight I’m getting stuck, nigga
من اسکانک (یه نوع ماریجوانا) نمیکشم، ولی امشب حسابی بالام

Pour the codeine up and put some molly in the cup with it
I know she a freak, uh-huh, she gon’ fuck with it
میدونم اون دیوونس، اون خوشش میاد ازین
She my velcro, uh-huh, guess I’m stuck with her
(اون چسب منه، فکر کنم روش گیر کردم (فکرم گیر کرده پیشش
I dive in it like a sailor, I love to nail her
Addicted to her paraphernalia, I had to tell her
عاشقشم، باید بهش میگفتم
I see it like a fortune teller
مثل یه فال بین آینده رو میبینم
Your ex-nigga did good, I could do better
دوست پسر قبلیت خوب بود، من بهترم

Bad bitch from the woods, I think she a hunter
هرزه بد جنگلی، فکر کنم اون یه شکارچیه

She a killer and an eater, she a Jeffery Dahmer
(اون یه قاتل و یه خورنده است، مثل جفری دامر عه( یه قاتل زنجیره ای که مقتولارو میخورده
I can tell when she in her feelings, I can read her like a book
میتونم بفهمم اون کی حسش خوبه، میتونم مثل یه کتاب ذهنش رو بخونم
No TEC, no Beretta, FN on me, am I understood?
هیچ اسلحه ای نمیتونی سمتم بگیری (اینایی که اسم برده نام اسلحس)، فهمیدی؟
Yeah, yeah, yeah
آره

[Chorus: Juice WRLD]

I don’t need no molly to be savage, uh
When I’m on that molly, I feel savage, uh, uh
She the definition of a bad bitch
Stole her, I’m the definition of a bandit, uh, ayy
I don’t need no molly to be savage, uh, ayy
But when I’m on the molly, I feel savage
Ayy, my girl the definition of a bad bitch
Stole her heart, I’m the definition of a bandit

[Verse 2: YoungBoy Never Broke Again]

My brother point her out and she a bad bitch, I’m on her
(داداشم به اون (دختره) اشاره کرد و اون بده، من تو نخشم (حواسم پیششه
Must ain’t heard that I’m a savage, once I get a bitch, I own her
حتما نشنیده که من یه وحشیم، وقتی یه چیزی رو بدست میارم، صاحبش میشم
I see she got swag, I got cash so I want her
اون باحاله، منم پول دارم پس میخوامش
See this four-five in my pants, put on your ass, push up on bruh
یه اسلحه (کالیبر چهل و پنج) تو شلوارم دارم، آماده شو،,ماشه اش رو بکش
Shawty, she a rider with that glizzy on her (With that glizzy on her)
کوچولو، اون خوبه وقتی اسلحه (گلاک) به سمتش گرفته شده
(داره از خرابیای محلشون میگه)

And shawty, I’ma die there with no semi on me (Semi on me)
و کوچولو، من اونجا بدون اینکه اسلحه ای سمتم باشه میمیرم

If we got a problem, we get rid of homie (Yeah)
اگه مشکلی داشته باشیم، از شر اون سیاهه خسته میشیم
Put fifty thousand in your pocket, we gon’ get the money (Yeah)
پنجاه هزار دلار تو جیبت بذار ، ما پولت رو ازت میگیریم
I’m the definition of a bandit (Come on, bruh)
من به معنی واقعی کلمه یه دزدم
Took your heart from out his hands and still ain’t saying shit (Honest)
قلبت رو از دستاش گرفتم (از دوست پسرت دزدیدمت) و هیچی نگفتی
Some new killers in my circle you done ran with it
قاتلای جدیدی رفیقم شدن که تو با همشون بودی قبلا
Like this dirty .38, this bitch’ll damage
مثل این اسلحه (کالیبر 38) عه کثیف، این آسیب میزنه
Popping wheelies, 4K Trey, call when you land with it (Pop, pop, pop)
تک چرخ بزن ، فور کا تری (اسم یه گنگ که یانگ بوی ساخته)، هروقت تک چرخت فرود اومد زنگ بزن
(داره میگه هروقت تونستی با من و رفیقام کنار بیای بگو)
I let you drive inside my bros where they be laying with it
میذارم بیای قاطی رفیقام، جایی که اونا تصمیم میگیرن
I work this bitch, I open up a can with it
من میدونم با این  چطوری کار کنم، باهاش میتونم در قوطی باز کنم
Like fuck the stove, I make it jump without my hand in it
میتونم بدون گاز کاری کنم بجوشه

ترجمه آهنگ Juice WRLD – Bandit

[Chorus: Juice WRLD]

I don’t need no molly to be savage, uh
When I’m on that molly, I feel savage, uh, uh
She the definition of a bad bitch
Stole her, I’m the definition of a bandit, uh, ayy
I don’t need no molly to be savage, uh, ayy
But when I’m on the molly, I feel savage
Ayy, my girl the definition of a bad bitch
Stole her heart, I’m the definition of a bandit

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن