ترجمه آهنگ + دانلود موسیقی Katy Perry – Never Worn White

ترجمه آهنگ Katy Perry - Never Worn White

ترجمه آهنگ Katy Perry – Never Worn White

 

دانلود

[Verse 1]
You love the Hell out of me
تو دیوانه‌وار عاشقمی
And Heaven’s where we could be
و ما میتونستی توی بهشت باشیم
I’ve stood on the edge of love
من روی لبه عشق ایستاده‌ام
But never took the leap
ولی هیچوقت نپریدم
And you took my armor off
و تو زره (حفاظ) من رو در آوردی
And did it delicately
و با ظرافت این کار رو کردی
And I let my guard down
و من سپرم رو میارم پایین
To show you what’s underneath
تا بهت نشون بدم پشتش چیه

[Pre-Chorus]
Thank God that you were man enough to come
خدا رو شکر که اونقدر مرد بودی که بیای
Answer my mamma’s prayers
دعاهای مامانم رو جواب بده
(تقاضای ازدواج میکنی)
You asked the question, I said, “Yes”
تو سوال رو پرسیدی، من گفتم بله
But I’m scared
ولی من ترسیدم

[Chorus]
‘Cause I’ve never worn white
چون تاحالا سفید نپوشیدم (لباس عروسی)
But I wanna get it right
ولی میخوام درست انجامش بدم
Yeah, I really wanna try with you
آره، واقعا میخوام با تو امتحانش کنم
No, I’ve never worn white
نه، من تاحالا لباس سفید (عروسی) نپوشیدم
But I’m standin’ here tonight
ولی امشب اینجا می‌ایستم
‘Cause I really wanna say “I do”
چون واقعا میخوام بگم “قبول میکنم”
I do
قبول میکنم

ترجمه آهنگ Katy Perry – Never Worn White

[Verse 2]
See us in sixty years with a full family tree (I do)
خودمون رو در شصت سالگی با یه شجره خانوادگی ببینم (قبول میکنم)
Give my blood, sweat, and tears to reach our destiny (I do)
خون، عرق و اشک‌هایم رو میدم (زحمت میکشم) تا به سرنوشتمون برسم
‘Cause love is a minefield, let’s take this war, baby (I do)
چون عشق زمین مین هستش، بیا این جنگ رو بپذیریم، عزیزم
‘Cause at the end of it all, I choose you and you choose me (I do)
چون در آخر همه اینها، من تورو انتخاب میکنم و تو هم من رو انتخاب میکنی

[Pre-Chorus]
Thank God I was woman enough to come
خدا رو شکر اونقدر زن بودم تا بیام
Answer your father’s prayers
جواب دعاهای پدرت رو دادی
(تقاضای ازدواج)
You asked the question
تو سوال رو پرسیدی
I could tell you were scared
میتونستم بفهمم که ترسیده‌ای

[Chorus]
‘Cause I’ve never worn white
But I wanna get it right
Yeah, I really wanna try with you
No, I’ve never worn white
But I’m standin’ here tonight
‘Cause I really wanna say “I do”

[Bridge]
Now let’s dance with each other (Dance with each other)
حالا بیا هم برقصیم
Mixin’ all of our colors
همه رنگ‌هامون رو با هم مخلوط کنیم
It’s so easy to surrender
تسلیم شدن خیلی آسونه
When you finally find forever
وقتی بالاخره ابدیت رو پیدا میکنی

[Chorus]
No, I’ve never worn white, no
But I really wanna try with you
Yeah, I’ve never worn white
But I wanna get it right
‘Cause you really wanna say “I do”
‘Cause I do
ترجمه آهنگ Katy Perry – Never Worn White

[Outro]
Oh, I do, yeah, yeah
I do

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن