متن و ترجمه آهنگ Kills You Slowly – The Chainsmokers + دانلود

Kills You Slowly - The Chainsmokers

متن و ترجمه آهنگ Kills You Slowly – The Chainsmokers

 

Kills You Slowly – The Chainsmokers

[audiotrack title=” Kills You Slowly ” songwriter=” The Chainsmokers ” mp3=”https://wiboweb.com/wp-content/uploads/2019/04/The-Chainsmokers-Kills-You-Slowly.mp3″ buttonlink=””buttontext=”صفحه ی اصلی” width=”300″ height=”500″]

دانلود

 

ترجمه

[Verse 1]

Made plans with me and all your friends

منو همه ی دوستات یه برنامه چیدیم

I’m late again, I hate to keep you waiting

من دوباره دیر کردم ، من از اینکه تورو منتظر بزارم متنفرم

Tried to be a gentleman, got drunk again before I even made it

تلاش کردم یه جنتلمن بشم ، اما حتی قبل اینکه برسم مست کرده بودم

Tried to call a car for you, you’re tired of me

خواستم برات یه ماشین بگیرم ( صدا کنم )  ، (چون) تو از من خسته شدی

I know you wouldn’t take it

من میدونم که این وضعیت قابل تحمل نبود برات

You walked a mile in Louis Vuittons and fucked ’em up

با کفش های لویی ویتونت یه مایل راه رفتی و خرابشون کردی

You know that they’re my favorite
تو میدونی که اونها مورد علاقه ی منن

Kills You Slowly – The Chainsmokers

[Pre-Chorus]

But we dress up and play pretend

اما لباس میپوشیم و شروع میکنم به تظاهر کردن

Then we act like we’re good again

بعدش ما طوری رفتار میکنیم که انگار دوباره باهم خوبیم

I do things I can’t defend

من کارایی ازم سر میزنه که نمیتونم ازشون دفاع کنم

And even when you hold it in

و حتی وقتی که تو خودت میریزی

Kills You Slowly – The Chainsmokers

[Chorus]

Hold it, even though it kills you slowly

نگهش دار ( اون ناراحتیا رو درون خودت نگه دار ) اگرچه اون آروم آروم میکشتت

Explosions, hidden when we’re in the open

انفجاریه ها (از شدت عصبانیت) ، پنهانشون کن وقتی که ما پیش بقیه ایم

Keep on smilin’ until it’s over

به لبخند زدنت ادامه بده تا وقتی که تموم بشه

Hold it, even though it kills you slowly

نگهش دار ، اگرچه به آرومی تورو میکشه

Kills You Slowly – The Chainsmokers

[Verse 2]

Arguments that never end

مشاجره ها ( دعواهایی ) که هیچ وقت تمومی ندارند

You’re talkin’ shit to spice up conversation

تو ام حرفاهی مزخرفتو چاشنی مکالمه میکنی

I’m so sick of back and forth

من از این جلو عقب کردنا خیلی خسته ام ( پاسخ و جواب های توی دعوا )

These fights with you are startin’ to feel contagious

این بحثی که شروع کردی واگیر داره (تو یه چیز میگی بعد منم جوابتو میدم)

Said that I’m no good for you

من بهت گفتم که برات خوب نیستم

Right before we walk into your parents

دقیقا قبل از اینکه بریم پیش پدر مادرت

Then you put on that smile again

بعدش تو اون لبخند رو دوباره گزاشتی (رولبات)

And grab my hand even though you hate it

و دست منو گرفتی با اینکه از این کار متنفر بودی

Kills You Slowly – The Chainsmokers

[Pre-Chorus]

But we dress up and play pretend

اما لباس میپوشیم و شروع میکنم به تظاهر کردن

Then we act like we’re good again

بعدش ما طوری رفتار میکنیم که انگار دوباره باهم خوبیم

I do things I can’t defend

من کارایی ازم سر میزنه که نمیتونم ازشون دفاع کنم

And even when you hold it in

و حتی وقتی که تو خودت میریزی

Kills You Slowly – The Chainsmokers

[Chorus]

Hold it, even though it kills you slowly

نگهش دار ( اون ناراحتیا رو درون خودت نگه دار ) اگرچه اون آروم آروم میکشتت

Explosions, hidden when we’re in the open

انفجاریه ها (از شدت عصبانیت) ، پنهانشون کن وقتی که ما پیش بقیه ایم

Keep on smilin’ until it’s over

به لبخند زدنت ادامه بده تا وقتی که تموم بشه

Hold it, even though it kills you slowly

نگهش دار ، اگرچه به آرومی تورو میکشه

Kills You Slowly – The Chainsmokers

[Post-Chorus]

Oh, but, but it, it won’t, but I said

اوه ، اما ، اما این ، این نمیشه ، اما من گفتم

You hold on, hopin’ it gon’ stop, but it don’t

تو ادامه میدی ، امیدوارم این متوقف بشه اما اون نمیشه

Oh, but, but it, it won’t, but I said

اوه ، اما ، اما این ، این نمیشه ، اما من گفتم

You hold on, hopin’ it gon’ stop, but it don’t

تو ادامه میدی ، امیدوارم این متوقف بشه اما اون نمیشه

Kills You Slowly – The Chainsmokers

[Bridge]

Hold it, even though it kills you slowly

نگهش دار ( اون ناراحتیا رو درون خودت نگه دار ) اگرچه اون آروم آروم میکشتت

Explosions, hidden when we’re in the open

انفجاریه ها (از شدت عصبانیت) ، پنهانشون کن وقتی که ما پیش بقیه ایم

Keep on smilin’ until it’s over

به لبخند زدنت ادامه بده تا وقتی که تموم بشه

Hold it, even though it kills you slowly

نگهش دار ، اگرچه به آرومی تورو میکشه

Kills You Slowly – The Chainsmokers

[Chorus]

Hold it, even though it kills you slowly

نگهش دار ، اگرچه اون آروم آروم میکشتت

(Oh, but, but it, it won’t, but I said

اوه ، اما ، اما این ، این نمیشه ، اما من گفتم

You hold on, hopin’ it gon’ stop, but it don’t)

تو ادامه میدی ، امیدوارم این متوقف بشه اما اون نمیشه

Explosions hidden when we’re in the open

انفجاریه ها (از شدت عصبانیت) ، پنهانشون کن وقتی که ما پیش بقیه ایم

(Oh, but, but it, it won’t, but I said

اوه ، اما ، اما این ، این نمیشه ، اما من گفتم

You hold on, hopin’ it gon’ stop, but it don’t)

تو ادامه میدی ، امیدوارم این متوقف بشه اما اون نمیشه

Keep on smilin’ until it’s over

به لبخند زدنت ادامه بده تا وقتی که تموم بشه

(Oh, but, but it, it won’t, but I said

اوه ، اما ، اما این ، این نمیشه ، اما من گفتم

You hold on, hopin’ it gon’ stop, but it don’t)

تو ادامه میدی ، امیدوارم این متوقف بشه اما اون نمیشه

Holdin’ even though it kills you slowly

نگهش دار ، اگرچه به آرومی تورو میکشه

(Oh, but, but it, it won’t, but I said

اوه ، اما ، اما این ، این نمیشه ، اما من گفتم

You hold on, hopin’ it gon’ stop, but it don’t)

تو ادامه میدی ، امیدوارم این متوقف بشه اما اون نمیشه

.........

 


بیشتر بخوانید :

Closer – The Chainsmokers

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن