ترجمه آهنگ Korn – Harder

Choose your path, and there’s your truth, follow
راهت رو انتخاب کن، و حقیقت خودت اونجاست، دنبالش کن
Carve an inch, and here comes the sorrow
یک اینچ خراش (رو حقیقت خودت) بده و اندوه رو توش میبینی
Everything you do never goes away
هرکاری که میکنی هیچوقت از بین نمیره
Take a chance, and they will erase it
یک شانست رو امتحان کن و اونا از بین میبرنش
Fight all you can, and they are complacent
با همه تلاشت بجنگ، و اونا مغرور میشن
Nothing you do can make it all go away
هیچ‌کاری نمیتونی کنی تا همه این‌ها رو از بین ببری

ترجمه آهنگ Korn – Harder

They are in my head now
الان توی سرم هستن
Exposed, they tear my joy out
آشکار میشن، لذتم رو از بین میبرن
Their shadow starts to cast out
سایه‌هاشون شروع به ناپدید شدن میکنن
Inside I start to lash out
من از درون به خودم حمله میکنم

Tell me who I am
بهم بگو من کی هستم
I’ve done all I can
من همه تلاشم رو کردم
Tell me why my life keeps getting
بهم بگو چرا زندگیم
Harder and harder and harder
سخت‌تر و‌ سخت‌تر و سخت‌تر میشه
Tell me what to feel
بهم بگو چه حسی داشته باشم
This shit can’t be real
این لعنتی نمیتونه واقعی باشه
Tell me why my life keeps getting
بهم بگو چرا زندگیم
Harder and harder and harder
سخت‌تر و‌ سخت‌تر و سخت‌تر میشه

Roll the dice, your number never comes up
تاش رو بنداز، عدد هیچوقت نمیاد (بد شانسی)
Pay the price, and still your life’s fucked up
تاوانش رو پس میدی، وزندگیت هنوزم داغونه
Once again, this evil gets everything
یکبار دیگه، این شیطان همه چیز رو دستش میگیره
Run away, it’s waiting when you get there
فرار کن، وقتی برسی اونجا منتظرته
Led astray, it’s laughing ’cause it led you there
به بیراهه کشیده شدی، و اون داره میخنده چون به اونجا هدایتت کرده
Yet again, you can’t make it go away
و هنوزم، نمستونی از شرش خلاص شی

ترجمه آهنگ Korn – Harder

They are in my head now
الان توی سرم هستن
Exposed, they tear my joy out
آشکار میشن، لذتم رو از بین میبرن
Their shadow starts to cast out
سایه‌هاشون شروع به ناپدید شدن میکنن
Inside I start to lash out
من از درون به خودم حمله میکنم

Tell me who I am
بهم بگو من کی هستم
I’ve done all I can
من همه تلاشم رو کردم
Tell me why my life keeps getting
بهم بگو چرا زندگیم
Harder and harder and harder
سخت‌تر و‌ سخت‌تر و سخت‌تر میشه
Tell me what to feel
بهم بگو چه حسی داشته باشم
This shit can’t be real
این لعنتی نمیتونه واقعی باشه
Tell me why my life keeps getting
بهم بگو چرا زندگیم
Harder and harder and harder
سخت‌تر و‌ سخت‌تر و سخت‌تر میشه

Keep on coming for me
دائم برام اتفاق میافته
Keep on coming for me
Keep on coming for me
Keep on coming for me
Keep on coming for me
Keep on coming for me
Keep on coming for me
Keep on coming for me

I can’t deal
من نمیتونم کنتر بیام
Run away, run away now
فرار کن،الان فراز کن
It’s not real
این واقعیت نداره
Come for me, come for me now
برام اتفاق میافته، الان برام اتفاق میافته
I can’t deal
من نمیتونم کنتر بیام
Run away, run away now
فرار کن،الان فراز کن
It’s not real
این واقعیت نداره
Come for me, come for me now
برام اتفاق میافته، الان برام اتفاق میافته

Come back
برگرد
Let’s go to sober up
بیا بریم هشیار بشیم
So you’ll come back, I’m sober
پس تو بر خواهی گشت، من هشیارم
I can’t wait to split this invisible cage
نمیتونم صبر کنم تا این قفس نامرئی رو بشکافم

Tell me, bitch, this time I can’t fake it
بهم بگو، عوضی، این دفعه نمیتونم تظاهر کنم
One shot, and fuck yes, I take it
یک شانس، و آره، (اون شانس رو) میگیرمش
I’ll miss ’cause you always run away
و از دستم در میره چون تو همیشه فرار میکنی
They always get away
اونا همیشه فرار میکنن

They are in my head now
الان توی سرم هستن
Exposed, they tear my joy out
آشکار میشن، لذتم رو از بین میبرن
Their shadow starts to cast out
سایه‌هاشون شروع به ناپدید شدن میکنن
Inside I start to lash out
من از درون به خودم حمله میکنم

Tell me who I am
بهم بگو من کی هستم
I’ve done all I can
من همه تلاشم رو کردم
Tell me why my life keeps getting
بهم بگو چرا زندگیم
Harder and harder and harder
سخت‌تر و‌ سخت‌تر و سخت‌تر میشه

Tell me what to feel
بهم بگو چه حسی داشته باشم
This shit can’t be real
این لعنتی نمیتونه واقعی باشه
Tell me why my life keeps getting
بهم بگو چرا زندگیم
Harder and harder and harder
سخت‌تر و‌ سخت‌تر و سخت‌تر میشه

Tell me who I am (I am)
I’ve done all I can (I can)
Tell me what to feel (to feel)
This shit can’t be real (be real)
Harder and harder and harder and harder…

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن