ترجمه آهنگ Kygo & Broussard – The truth

ترجمه آهنگ Kygo & Broussard - The truth

” The truth ” By Kygo & Valerie Broussard

[Verse 1]

I’m having thoughts again
بازم کلی فکر تو سرم بود…

Hey, are we more than friends?
هی… ما فقط دوستیم یا یه‌چیزی بیشتراز اون؟

Been tryin’ to say those words for days
واقعا همیشه سعی کردم این‌کلمات روکنارت به‌زبون بیارم

‘Cause I’ve been notici’
چون داشتم کم‌کم متوجه میشدم که

That when I look at you
وقتی نگام بهت میوفته…

You turn your head and look away
سرتو میچرخونیو به‌یه‌جای دیگه خیره میشی

[Pre-Chorus]

Been dancing ’round, not feelin’ in the dark
وقتی توی دایکی‌ها میرقصیدیم و هیچ‌ حسی نداشتیم ( وهیچی برامون مهم نبود)

Can’t get it out, why can’t you tell me now?
وقتی خودتم میدونی که‌نمیتونی این واقعیتو از کله‌ت بیرون کنی…پس چرا نتونستی اونو بگی بهم؟

ترجمه آهنگ Kygo & Broussard – The truth

[Chorus]

Oh, I’ve been up all night, wondering why you lie?
اووه.. تموم این‌شبا رو بیدارمو به‌این فک‌میکنم که‌چرا واقعا باید بهم دروغ بگی؟

When your heart is sayin’ more than you do
وقتی قلبت بیشتر ازتو واقعیتارو میگه

I feel it every time
من هربار( عشقو ) حسش میکنم

That I look in your eyes
وقتی به‌چشات نگا میکنم

Your heart ain’t what I always knew
قلبت چیزی رو میگه که‌قبلا فکرشم نمیکردم

And that’s the truth
و میدونم این حقیقته

[Post-Chorus]

(Truth, aah, truth, aah)
این حقیقته… اهه… حقیقته…

And that’s the truth (Truth, aah, truth, aah)
این حقیقته…حقیقته…حقیقته

And that’s the truth (Truth, aah, truth, aah)
این واقعیته…این واقعیته…واقعیته

And that’s the truth (Truth, aah, truth, aah)
این واقعیته… واقعیته اصلیه…

And that’s the truth
میدونم که اون واقعیت داره

[Verse 2]

Those things we could have said
اون نگفته‌هایی که باید میگفتیم…

On loop inside my head
مدام تو ذهنم تکرار میشن

It’s with me everywhere I go
هرجا میرم باهام هستن

Might be a mistake
شاید این یه‌اشتباه بزرگ باشه…

But that’s a risk I’ll take
اما این ریسکو به‌جون میخرم

If I don’t ask, I’ll never know
میدونم که اگه ازت نپرسم… هیچ‌وقت واقعیتو نمیفهمم

[Pre-Chorus]

Been dancing ’round, not feelin’ in the dark

Can’t get it out, why can’t you tell me now?

ترجمه آهنگ Kygo & Broussard – The truth

[Chorus]

Oh, I’ve been up all night, wondering why you lie?
When your heart is saying more than you do
I feel it every time
That I look in your eyes
Your heart ain’t what I always knew
And that’s the truth

[Post-Chorus]

(Truth, aah, truth, aah)
And that’s the truth (Truth, aah, truth, aah)
And that’s the truth (Truth, aah, truth, aah)
And that’s the truth (Truth, aah, truth, aah)
And that’s the truth (Truth, truth, aah, aah, truth, truth, aah, aah)
And that’s the truth (Truth, truth, aah, aah, truth, truth, aah, aah)
And that’s the truth

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن