ترجمه آهنگ + دانلود موسیقی Lady Gaga – Shallow

ترجمه آهنگ Lady Gaga - Shallow

ترجمه آهنگ Lady Gaga – Shallow (ft Bradley Cooper)

 

[Verse 1: Bradley Cooper]

Tell me somethin’, girl

یهم یه چیزی بگو ، دختر

Are you happy in this modern world?

توی این دنیای مدرن خوشحالی؟

Or do you need more?

یا بیشتر نیاز داری؟

Is there somethin’ else you’re searchin’ for?

چیز دیگه ای هست که دنبالش میگردی؟

[Refrain: Bradley Cooper]

I’m fallin’

من دارم سقوط میکنم

In all the good times

در همه ی زمان های خوب

I find myself longing for change

من خودم رو مشتاق تغییر دیدم

And in the bad times, I fear myself
و در زمان های بد، از خودن میترسم

[Verse 2: Lady Gaga]

Tell me something, boy

بهم یه چیزی بگو، پسر

Aren’t you tired tryin’ to fill that void?

از تلاش برای پر کردن اون پوچی خسته نشدی؟

Or do you need more?

یا بیشتر نیاز داری؟

Ain’t it hard keepin’ it so hardcore?

واست سخت نیست که اینقدر سخت بگیری؟

 

[Refrain: Lady Gaga]

 

I’m fallin’

من دارم سقوط میکنم

In all the good times

در همه ی زمان های خوب

I find myself longing for change

من خودم رو مشتاق تغییر دیدم

And in the bad times, I fear myself
و در زمان های بد، از خودن میترسم

 

[Chorus: Lady Gaga]

 

I’m off the deep end, watch as I dive in

من در پایان عمیق هستم، شیرجه رفتنم را نگاه کن

اI’ll never meet the ground

هیچوقت به زمین نمیرسم

Crash through the surface where they can’t hurt us

در افقی که آنها هیچوقت نمیتوانند به ما آسیب بزنند سقوط کنیم

We’re far from the shallow now

الان از سطح دور هستیم
[Post-Chorus: Lady Gaga & Bradley Cooper]

In the sha-ha, shallow

در سطح
In the sha- shallow

در سطح
In the sha-ha, shallow

در سطح
We’re far from the shallow now

الان از سطح دوریم

[Bridge: Lady Gaga]

Hoo, huh, uh, huhh-ow

هو هاه اوو

Huh, huhh-huhhh

هوهو

 

[Chorus: Lady Gaga]

 

I’m off the deep end, watch as I dive in

من در پایان عمیق هستم، شیرجه رفتنم را نگاه کن

اI’ll never meet the ground

هیچوقت به زمین نمیرسم

Crash through the surface where they can’t hurt us

در افقی که آنها هیچوقت نمیتوانند به ما آسیب بزنند سقوط کنیم

We’re far from the shallow now

الان از سطح دور هستیم

[Post-Chorus: Lady Gaga & Bradley Cooper]

 

In the sha-ha, shallow

در سطح
In the sha- shallow

در سطح
In the sha-ha, shallow

در سطح
We’re far from the shallow now

الان از سطح دوریم

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن