ترجمه آهنگ + دانلود موسیقی Lewis Capaldi – Hold Me While You Wait

ترجمه آهنگ Lewis Capaldi - Hold Me While You Wait

ترجمه آهنگ Lewis Capaldi – Hold Me While You Wait

 

دانلود

 

[Verse 1]

I’m waiting up, saving all my precious time
من دارم صبر میکنم، زمان با ارزشم رو هدر نمیدم
Losing light, I’m missing my same old us
دارم نور رو از دست میدم، دلم برای خود قدیممون تنگ شده
Before we learned our truth too late
برای زمان قبل اینکه حقیقتمون رو اونقدر دیر آموختیم
Resigned to fate, fading away
تسلیم سرنوشت شدم، دارم محو میشوم
So tell me, can you turn around?
پس بهم بگو، میتونی برگردی؟
I need someone to tear me down
من به کسی نیاز دارم تا نابودم کند
Oh, tell me, can you turn around?
اوه، بهم بگو میتونی برگردی؟
But either way
ولی در هر صورت

[Chorus]

Hold me while you wait
وقتی صبر میکنی من رو نگه دار
I wish that I was good enough (Hold me while you wait)
کاش به اندازه کافی خوب بودم
If only I could wake you up (Hold me while you wait)
اگه فقط میتونستم تو رو بیدار کنم
My love, my love, my love, my love
عشق من
Won’t you stay a while? (Hold me while you wait)
یکمی بیشتر نمیمونی؟

[Verse 2]

Tell me more, tell me something I don’t know
بهم بیشتر بگو، بهم چیزی بگو که نمیدونم
Could we come close to having it all?
میتونیم به داشتن همه اینها نزدیک شیم؟
If you’re gonna waste my time
اگه میخوای زمانم رو هدر بدی
Let’s waste it right
درست هدرش بده

[Chorus]

And hold me while you wait
I wish that I was good enough (Hold me while you wait)
If only I could wake you up (Hold me while you wait)
My love, my love, my love, my love
Won’t you stay a while? (Hold me while you wait)
I wish you cared a little more (Hold me while you wait)
کاش یکم بیشتر اهمیت میدادب
I wish you’d told me this before (Hold me while you wait)
کاش قبل این بهم میگفتی
My love, my love, my love, my love
Won’t you stay a while? (Hold me while you wait)

[Bridge]

This is you, this is me, this is all we need
این تویی، این منم، این همه چیزیه که نیاز داریم
Is it true? My faith is shaken, but I still believe
این حقیقت داره؟ ایمان من آشفته شده ولی من هنوز باور دارم
This is you, this is me, this is all we need
So won’t you stay a while?

[Chorus]

And hold me while you wait
I wish that I was good enough (Hold me while you wait)
If only I could wake you up (Hold me while you wait)
My love, my love, my love, my love
Won’t you stay a while? (Hold me while you wait)
I wish you cared a little more (Hold me while you wait)
I wish you’d told me this before (Hold me while you wait)
My love, my love, my love, my love
Won’t you stay a while? (Hold me while you wait)

[Outro]

Stay a while (Hold me while you wait)
Stay a while (Hold me while you wait)
My love, my love, my love
Won’t you stay a while?


 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن