ترجمه آهنگ + دانلود موسیقی Lil Peep – Star Shopping

ترجمه آهنگ Lil Peep - Star Shopping

ترجمه آهنگ Lil Peep – Star Shopping

 

 

 دانلود

[Verse]

Wait right here
همینجا صبر کن
I’ll be back in the mornin’
صبح برمیگردم
I know that I’m not that important to you
میدونم اوقدرها هم برات مهم نیستم
But to me, girl, you’re so much more than gorgeous (Yeah)
ولی برای من، دختر، تو بیشتر از زیبایی

So much more than perfect (Yeah)
(خیلی بیشتر از کامل (عالی

Right now I know that I’m not really worth it
الان میدونم میدونم واقعا ارزشش رو ندارم
If you give me time, I could work on it
اگه بهم زمان بدی، میتونم روش کار کنم

Give me some time while I work on it
بهم زمان بده تا روش کار کنم

Losin’ your patience, and, girl, I don’t blame you
صبرت رو از دست میدی، و، دختر، من تو رو مقصر نمیدونم
The Earth’s in rotation, you’re waitin’ for me (Yeah)
دنیا داره میچرخه، تو منتظر منی
Look at my face when I fuck on your waist
وقتی باهات س*س میکنم تو صورتم نگاه کن
‘Cause we only have one conversation a week
چون تو هفته فقط یک مکالمه داریم
Fuck ’em though, I did this all by myself
(البته لعنت بهشون ( بیخیالشون)، همه اینا رو خودم کردم (تقصیر خودمه
Matter fact, I ain’t never asked no one for help
در واقع، هیچوقت از کسی کمک نخواستم
And that’s why I don’t pick up my phone when it rings
و برای همینه وقتی گوشیم زنگ میخوره جواب نمیدم
None of my exes is over Lil Peep
هیچکدوم دپست دختر قبلیا بیخیاله لیل پیپ نشدن
Nobody flexin’ as much as I be
هیچکی به اندازه من کنار نمیاد (هیچگی به اندازه من نسبت به کارات انعطاف پذیر نیست)
That’s why she text me and tell me she love me
برای همینه که بهم پیام میده و میگه دوستم داره

She know that someday I’ll be over the sea
میدونه که یه روزی میرم اونوره دریا

Makin’ my money and smokin’ my weed
پول در میارم و علفم رو میکشم
I think it’s funny, she open up to me, get comfortable with me
فکر میکنم خنده داره وقتی پاهاشو جلوم باز میکنه(صمیمی میشه)، باهام راحت میشه
Once I got it comin’, I love her, she love me
یبار داشت حسش(فکرش) میومد، که من دوستش داشته باشم و اونم دپستم داشته باشه
I know that I’m nothing like someone her family want me to be
میدونم من جوری که خانوادش میخوان باشم نیستم
If I find a way, would you walk it with me?
اگه یه راهی پیدا کنم، باهام میای تو اون راه؟

Look at my face while you talkin’ to me
وقتی داری باهام حرف میزنی به صورتم نگاه کن

‘Cause we only have one conversation a week
چون تو هفته فقط یه مکالمه داریم
Can I get one conversation at least?
میتونم حداقل یه مکالمه داشته باشم؟
Shout out to everyone makin’ my beats, you helpin’ me preach
سر هرکسی که بیت هام رو میسازه داد میزنم، تو کمکم میکنی موعظه کنم (منظورش حرفای تو آهنگاش)
This music is the only thing keeping the peace when I’m falling to pieces
این آهنگ تنها چیزیه که برام آرامش نگه میداره وقتی دارم از هم میپاشم

[Chorus]

Look at the sky tonight, all of the stars have a reason
امشب به آسمون نگاه کن، همه ستاره ها یه دلیلی دارن
A reason to shine, a reason like mine and I’m fallin’ to pieces
یه دلیل برای درخشیدن، یه دلیل مثل دلیل من و من دارم از هم میپاشم
Look at the sky tonight, all of the stars have a reason

 


بیشتر بخوانید 

ترجمه آهنگ Lil Peep – Awful things

ترجمه آهنگ Falling Down–Lil Peep & XXXTENTACION+موسیقی آنلاین

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن