ترجمه آهنگ + دانلود موسیقی London Grammar – Night Call

ترجمه آهنگ London Grammar – Night Call

دانلود

ترجمه آهنگ London Grammar – Night Call

[Verse 1]

I’m giving you a night call to tell you how I feel
من باهات یک تماس شبانه می گیرم تا بگم چه حسی دارم

(We’ll go all, all, all night long)
( ما خواهیم رفت، تمام طول شب رو )

I want to drive you through the night, down the hills
می خوام ببرمت به درون شب، پایین تپه ها

(We’ll go all, all, all night long)
( ما خواهیم رفت، تمام طول شب رو )

I’m gonna tell you something you don’t want to hear
می خوام چیزی رو بهت بگم که نمی خوای بشنوی

(We’ll go all, all, all night long)
( ما خواهیم رفت، تمام طول شب رو )

I’m gonna show you where it’s dark, but have no fear
می خوام جایی رو بهت نشون بدم که تاریکه اما نترس

(We’ll go all, all, all night long)
( ما خواهیم رفت، تمام طول شب رو )

[Chorus 1]

There’s something inside you
یه چیزی درونته

It’s hard to explain
توضیحش سخته

They’re talking about you, boy
اونا درباره تو حرف میزنن، پسر

But you’re still the same
اما تو هنوز همونی

There’s something inside you
یه چیزی درونته

It’s hard to explain
توضیحش سخته

They’re talking about you, boy
اونا درباره تو حرف میزنن، پسر

But you’re still the same
اما تو هنوز همونی

[Verse 1]

I’m giving you a nightcall to tell you how I feel
I’m gonna drive you through the night, down the hills
I’m gonna tell you something you don’t want to hear
I’m gonna show you where it’s dumped, but have no fear

[Chorus 2]

There’s something inside you
It’s hard to explain
They’re talking about you, boy
But you’re still the same

[Bridge]

And I’ll tell you
و بهت خواهم گقت
Tell you how
بهت میگم چطوری
Tell you how
Tell you how

[Verse 2]

I’m giving you a nightcall to tell you how I feel
I’m gonna drive you through the night down the hills
I’m gonna tell you something you don’t want to hear
I’m giving you a nightcall to tell you how I feel
And how I feel

ترجمه آهنگ London Grammar – Night Call

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن