موسیقی آنلاین + look At Me Now ترجمه آهنگ

look At Me Now – Brennan Savage

look At Me Now ترجمه آهنگ

[audiotrack title=”look At Me Now” songwriter=”َBrennan Savage” mp3=“https://wiboweb.com/wp-content/uploads/2019/06/Brennan-Savage-Look-At-Me-Now.mp3”buttontext=”دانلود آهنگ” width=”300″ height=”500″]

I remember that time we were sippin on wine

اون موقع که داشتیم مشروب میخوردیمو یادمه

I could see it in your eyes, you were feeling alive

میتونستم اینو تو چشمات ببینم ، تو احساس سرزندگی میکردی

Why tell you I was good, why the fuck would I lie

چرا اینو بهت گفتم که من خوبم ،چرا باید دروغ میگفتم

I remember seeing twice baby I shouldn’t drive

یادمه دو بار گفتم عزیزم من نباید رانندگی کنم

I should let you hold the keys baby take them inside

باید اجازه میدادم کلید ها رو بگیری عزیزم

If you taking my advice, maybe then you’ll survive

اگه توصیه هامو قبول میکردی ، شاید زنده میموندی

I’ve been looking at the sky all night and ain’t see shit

تموم شبو داشتم به آسمون نگاه میکردم ولی هیچی ندیدم

Thinking how you die, but you said I could be shit

فکر میکنم چجوری مردی ،ولی تو گفتی میتونستم گریه کنم

Now I’m on my grind baby look at me now, look at me now

حالا من در خدمتم عزیزم بهم نگاه کن الان ، بهم نگاه کن الان

All this cash on me make em wanna go down

همه این پول ها مال منه میخوام برم

I could fill your cup girl, I could make you slow down

میتونستم فنجونتو پر کنم دختر ، میتونستم آرومت کنم

I could show you up baby, I don’t pour fo’

میتونستم روتو کم کنم عزیزم ، من پور فو

Sippin all day baby what you waiting for’

تموم روز مزه میکنم عزیزم ، برا چی واستادی

If you need a drink I got drugs on me

اگه یه نوشیدنی نیاز داری ، مواد مخدر جور کردم

Gotta watch for the 12 I got drugs on me

باید تماشا برای 12 من مواد مخدر دارم

I’ve been going hard I’ve been working OT

سخت تلاش کرده ام کار OT را انجام داده ام

Imam make a stack put in on my mommy

یه پولی در میارم میدم به مامان

Right when I swing at the ground then you blink

درست وقتی که تو زمین میچرخم ، چشمک میزنم

I got the job that can spit in your drink

این کاروانجام دادم که میتونه در نوشیدنی شما تف کنه

Fuck what they saying and fuck what they think

لعنت به چیزایی که میگن و لعنت به چیزایی که فکر میکنن

I know they gon love me when Gucci my links

میدونم عاشقم میشن وقتی گوچی هامو میبینن

Lies on the sink, Pills on the drink

دروغ ها توی گودال ، قرض ها توی نوشیدنی

I’m coming and taking the ring

دارم میام و حلقه رو میگیرم

look At Me Now ترجمه آهنگ
look At Me Now ترجمه آهنگ

Copied with permission from a telegram channel called Textunes

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن