موسیقی آنلاین + Make you feel my love ترجمه آهنگ

Adele

Make you feel my love ترجمه آهنگ

آخرین بروزرسانی : اردیبهشت 99
Due to Copyright rules, all mp3 files are deleted.

When the rain is blowing in your face

وقتی بارون داره توی صورتت میزنه

And the whole world is on your case

و تمام دنیا روی دوش توئه

I could offer you a warm embrace

من میتونم بهت یه آغوش گرم پیشنهاد کنم

To make you feel my love

تا کاری کنم که عشق منو احساس کنی

When the evening shadows and the stars appear

وقتی که غروب سایه می اندازد و ستاره ها پیدا میشن

And there is no one there to dry your tears

و هیچکسی اونجا نیست که اشکات رو پاک کنه

Oh, I hold you for a million years

تو رو میتونم برای ملیونها سال بغل کنم

To make you feel my love

تا کاری کنم که عشق منو احساس کنی

I know you haven’t made your mind up yet

میدونم که هنوز تصمیمت رو نگرفتی

But I will never do you wrong

ولی من هرگز اشتباه نمیکنم

I’ve known it from the moment that we met

اینو از همون لحظه ای که همدیگه رو ملاقات کردیم فهمیدم

No doubt in my mind where you belong

به ذهنم شک ندارم که به یه جای دیگه تعلق داری

I’d go hungry; I’d go black and blue

من گرسنه بودم من سیاه و کبود میشدم (کنایه به اینکه عشق خواب و زندگی رو ازش گرفته بود)

And I’d go crawling down the avenue

کل خیابون میخزیدم (با ناراحتی میرفتم)

No, there’s nothing that I wouldn’t do

نه کاری نیست که انجام ندم

To make you feel my love

تا کاری کنم که عشق منو احساس کنی

The storms are raging on the rolling sea

طوفان به روی دریای خروشان شدت پیدا میکنه

And on the highway of regret

و بزرگراهی از پشیمونی ها (منظورش حسرت زیاد احتمالا)

The winds of change are blowing wild and free

بادهای دگرگونی ،وحشی و آزاد در حال وزیدن هستند

You ain’t seen nothing like me yet

تو هنوز کسی شبیه من ندیدی

I could make you happy, make your dreams come true

من میتونستم کاری کنم که خوشحالت کنم و رویاهات رو به حقیقت تبدیل کنم

There’s nothing that I wouldn’t do

کاری نیست که انجام ندم

Go to the ends of this Earth for you

تا به خاطر تو تا آخر دنیا برم

To make you feel my love

تا کاری کنم که عشق منو احساس کنی

Make you feel my love ترجمه آهنگ

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن