ترجمه آهنگ Mariah Carey – All I Want For Christmas Is You

ترجمه آهنگ Mariah Carey - All I Want For Christmas Is You

ترجمه آهنگ Mariah Carey – All I Want For Christmas Is You

آخرین بروزرسانی : اردیبهشت 99
[Intro]

I don’t want a lot for Christmas
برای کریسمس چیز زیادی نمیخوام
There is just one thing I need
فقط یه چیزی هست که نیاز دارم
I don’t care about the presents
به کادو ها اهمیتی نمیدم
Underneath the Christmas tree
زیر درخت کریسمس
I just want you for my own
من فقط تو رو برای خودم میخوام
More than you could ever know
بیشتر از اونی که تاحالا فکرشو کنی
Make my wish come true
آرزویم رو برآورده کن
All I want for Christmas is you, yeah
همه چیزی که برای کریسمس میخوام تو هستی، آره

[Verse 1]

I don’t want a lot for Christmas
There is just one thing I need (And I)
Don’t care about the presents
Underneath the Christmas tree
(ترجمه تکراری)
I don’t need to hang my stocking
There upon the fireplace (Ah)
لازم نیست که جوراب هام رو اونجا بالای شومینه آویزون کنم
Santa Claus won’t make me happy
بابانوئل من رو خوشحال نمیکنه
With a toy on Christmas Day
با یه عروسک تو روز کریسمس

[Chorus]

I just want you for my own (Ooh)
More than you could ever know (Ooh)
Make my wish come true
All I want for Christmas is you
(ترجمه تکراری)
You, baby
آره، عزیزم

[Verse 2]

Oh, I won’t ask for much this Christmas
اوه، این کریسمس چیز زیادی درخواست نمیکنم
I won’t even wish for snow (And I)
حتی برای برف باریدن هم آرزو نمیکنم
I’m just gonna keep on waiting
من فقط صبر میکنم
Underneath the mistletoe
پایین دارواش (نام گیاهی برای کریسمس)
I won’t make a list and send it
لیستی نمینویسم و نمیفرستمش (لیست ارزو کادوی کریسمس)
To the North Pole for Saint Nick (Ah)
به قطب شمال برای بابانوئل
I won’t even stay awake to
حتی بیدار نمیمونم تا
Hear those magic reindeer click
صدای گوزن های جادویی رو بشنوم

[Chorus]

‘Cause I just want you here tonight (Ooh)
چون امشب فقط تو رو اینجا میخوام
Holding on to me so tight (Ooh)
خیلی سفت بهم بچسبی
What more can I do?
دیگه چه کاری بیشتر از این میتونم انجام بدم؟
Oh baby, all I want for Christmas is you
اوه عزیزم، همه چیزی که برای کریسمس تو هستی
You, baby
تو، عزیزم

[Bridge]

Oh, all the lights are shining
So brightly everywhere (So brightly, baby)
اوه، همه چراغ ها خیلی روشن در همه جا دارن میدرخشن
And the sound of children’s
Laughter fills the air (Oh, oh yeah)
و صدای خنده بچه ها فضا رو پر میکنه
And everyone is singing (Oh yeah)
و همه دارن آواز میخونن
I hear those sleigh bells ringing (Oh)
صدای زنگوله های درشکه رو میشنوم
Santa, won’t you bring me the one I really need? (Yeah, oh, oh)
بابانوئل آیا کسی که بهش احتیاج دارم رو برام میاری؟
Won’t you please bring my baby to me?
لطفا عزیزم رو برام میاری؟

[Verse 3]

Oh, I don’t want a lot for Christmas
اوه، چیز زیادی برای کریسمس نمیخوام
This is all I’m asking for (Ah)
این همه چیزیه که میخوام
I just wanna see my baby
فقط میخوام عزیزم رو ببینم
Standing right outside my door
درست بیرون جلوی در من وایساده باشه

[Chorus]

Oh, I just want you for my own (Ooh)
اوه، فقط تو رو برای خودم میخوام
More than you could ever know (Ooh)
بیشتر از اونی که فکرشو کنی
Make my wish come true
آرزوم رو به واقعیت تبدیل کن
Oh baby, all I want for Christmas is you
اوه عزیزم، همه چیزی که برای کریسمس میخوام تویی

[Outro]

You, baby
All I want for Christmas is you, baby (You)
All I want for Christmas is you, baby (Ah, oh, ah, oh)
All I want for Christmas is you, baby (You)
All I want for Christmas is you, baby (All I really want, baby, ooh)
All I want for Christmas is you, baby (All I want, all I really want is you)

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن