موسیقی آنلاین + Mariners Apartment Complex ترجمه آهنگ

Mariners Apartment Complex

Mariners Apartment Complex ترجمه آهنگ

[audiotrack title=”Mariners Apartment Complex” songwriter=”َLana Del Rey” mp3=“https://wiboweb.com/wp-content/uploads/2019/09/Lana-Del-Rey-Mariners-Apartment-Complex.mp3” buttontext=”دانلود آهنگ” width=”300″ height=”500″]

You took my sadness out of context

تو غم منو اشتباه برداشت کردی

At the Mariners Apartment Complex

در مجتمع آپارتمانی دریانوردان

I ain’t no candle in the wind

من دیگه مثل شمعی در باد نیستم (دیگه مثل گذشته شکننده و لطیف نیستم)

I’m the board, the lightning, the thunder

من خود تخته ام ، رعد و برقم ، طوفانم

Kind of girl who’s gonna make you wonder

از اون دخترایی که قراره تو رو به این فکر وا داره

Who you are and who you’ve been

که تو کی هستی و چه کسی بودی

And who I’ve been is with you on these beaches

و کسی که من هستم ، با تو توی این ساحل ها معنی پیدا میکنه

Your Venice bitch, your die-hard, your weakness

سلیطه ی ونیزی تو ، جان سخت تو ، نقطه ضعف تو

Maybe I could save you from your sins

شاید بتونم تو رو از گناهانت نجات بدم

So, kiss the sky and whisper to Jesus

پس آسمونو ببوس (به بالا ها پر بکش) و به گوش مسیح زمزمه کن

My, my, my, you found this, you need this

خدای من ، تو اینو پیدا کردی ، تو بهش احتیاج داری

Take a deep breath, baby, let me in

یه نفس عمیق بکش عزیزم ،منو بذار بیام تو

You lose your way, just take my hand

تو راهتو گم میکنی ، دست منو بگیر

You’re lost at sea, then I’ll command your boat to me again

تو توی دریا گم شدی ، پس من قایق تو رو دوباره به سمت خودم هدایت میکنم

Don’t look too far, right where you are, that’s where I am

زیاد به دور دست ها نگاه نکن ، درست همونجایی که تو هستی ، من همونجام

I’m your man

من مرد توام

(این خط میتونه به این نکته اشاره داشته باشه که لانا داره به خودش کمک میکنه و اون کسی که میخواد راهنماییش کنه،در واقع خودشه..و میگه که به هیچ مردی احتیاج نداره…خودش مرد خودش میشه)

They mistook my kindness for weakness

اونا مهربونی منو با ضعف اشتباه گرفتن

I fucked up, I know that, but Jesus

گند زدم ، میدونم ، ولی یا مسیح

Can’t a girl just do the best she can?

آیا یه دختر نمیتونه کاری که بهتر میتونه رو انجام بده؟

Catch a wave and take in the sweetness

سریع باش و شیرینی و دلچسب بودن رو بپذیر

Think about it, the darkness, the deepness

بهش فکر کن ، تاریکی ، عمیق بودن

All the things that make me who I am

تمام چیزهایی که منو تبدیل به چیزی که هستم میکنن

And who I am is a big-time believer

و کسی که من هستم ، یه آدم شدیدا معتقده

That people can change, but you don’t have to leave her

(معتقد به اینکه) مردم میتونن تغییر کنن ، ولی لازم نیس تو اونو ول کنی

When everyone’s talking, you can make a stand

وقتی همه دارن (صرفا)حرف میزنن ، تو میتونی یه استاندارد بسازی

‘Cause even in the dark I feel your resistance

چون حتی در تاریکی هم من مقاومت تورو احساس میکنم

You can see my heart burning in the distance

میتونی قلب منو از دور ببینی که داره میسوزه

Baby, baby, baby, I’m your man

عزیزم ، عزیزم ، عزیزم ، من مرد توام

Are you ready for it?

آماده ای براش ؟

Copied with permission from a telegram channel called Textunes

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن