موسیقی آنلاین + Matt Monro – The Music Played ترجمه آهنگ

Matt Monro – The Music Played

Matt Monro – The Music Played ترجمه آهنگ

[audiotrack title=”The Music Played” songwriter=”َMatt Monro” mp3=“https://wiboweb.com/wp-content/uploads/2019/06/The-music-played.mp3” buttontext=”دانلود آهنگ” width=”300″ height=”500″]

An angry silence lay, where love had been

سکوتی تلخ برقرار بود ، آنجا که عشق بود

An is your eyes a look, I’ve never seen

و در چشمانت نگاهی که پیش از آن ندیده بودم

If I have found the words, you might have stayed

شاید اگر کلمات را می یافتم ، تو می ماندی

But as I turn to speak, the music played

ولی چون خواستم سخن بگویم ،موسیقی آغاز شد

As lovers danced their way, around the floor

آن هنگام که عاشقان در هر سو رقصان بودند

I sat and watched you walk, towards the door

من نشسته بودم و تو را مینگریستم که به سوی در میروی

I heard a friend of yours, suggest you stayed

شنیدم که یکی از دوستان جمعتان تو را به ماندن خواند

And as you took his hand, the music played

و آن هنگام که تو دستش را گرفتی ، موسیقی آغاز شد

Across the darkened room, the faintest sight I saw

در سراسر اتاق تاریک با کمترین نور تو را دیدم

He’d been something more, than friends before

او برایت بیش از اینهاست ، بیش از دوستان پیشین

While I was hurting you, by clinging to my pride

آن هنگام که تو را با غرورم می آزردم

He had been waiting, and I drove him, to your side

او منتظر بود ، و من بودم که او را به سمت تو فرستادم

I couldn’t say the things, I should have said

باید راز دل با تو میگفتم

Refused to let my heart, control my head

ولی نگذاشتم که قلبم ، عقلمو کنترل کنه

But I was made to see, the price I paid

و محکوم شدم به این دیدن ، تاوانی که پرداختم

And as he held you close, the music played

و آن هنگام که تو را در آغوش کشید ، موسیقی آغاز شد

And as I lost your love, the music played

و آن هنگام که عشقت را از کف دادم ، موسیقی آغاز شد

Copied with permission from a telegram channel called Textunes

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن