ترجمه آهنگ + دانلود موسیقی Miley Cyrus – Mother’s Daughter

ترجمه آهنگ Miley Cyrus - Mother's Daughter

ترجمه آهنگ Miley Cyrus – Mother’s Daughter

دانلود

[Verse 1]

Hallelujah, I’m a freak, I’m a freak, hallelujah
هَلِلویا (ستایش خدا)، من عجیبم
Every day of the week, I’ma do ya like I want to
هر روز هفته، هرطوری بخوام بهاهات رفتار میکنم
I’m a Nile crocodile, a piranha
من یه کروکدیل ام، یه پیرانا (یه ماهی گوشتخوار وحشی) ام

[Pre-Chorus]

Oh my God, she got the power
اوه خدای من، اون قدرت رو داره
Oh, look at her, she got the power
اوه، نگاهش کن، اون قدرت رو داره
So, so, so
پس

[Chorus]

Don’t fuck with my freedom
پس سر به سر آزادیه من نذار
I came up to get me some
من اومدم بالا تا یکمی آزادی برای خودم بگیرم
I’m nasty, I’m evil
من کثیفم، من شیطانی ام
Must be something in the water or that I’m my mother’s daughter
حتما یه چیزی توی آبه (که من اینقد شیطانی شدم) یا اینکه من دختر مادرم (یا ژن های مادرم باعث شدن شیطانی شم)
Don’t fuck with my freedom
I came up to get me some
I’m nasty, I’m evil
Must be something in the water or that I’m my mother’s daughter

[Post-Chorus]

So, back up, back up, back up, back up, boy, ooh
Back up, back up, back up, back up, boy, ooh
پس، عقب بکش، عقب بکش، پسر، اوه

[Verse 2]

Hallelujah, I’m a witch, I’m a witch, hallelujah
هللویا، من یه جادوگرم، من یه جادورم، هللویا
Swish swish, I’m a three-point shooter, I blow through ya
فش فش (صدای تکون دادن چوب جادوگری)، من یه پرتاب کننده سه امتیازی ام (یه پرتاب تو بسکتبال که ان بی ای ساخته، اینجا منظورش اینه با چوب جادوگری ورد هاشو درونت پرت میکنه)، درست درونت (جادو رو) میدمم
Like a hot wind out in the bayou, ya
مثل یک باد داغ در رودخانه

[Pre-Chorus]

Oh my God, she got the power
Well, look at her, she got the power

[Chorus]

Don’t fuck with my freedom
I came up to get me some
I’m nasty, I’m evil
Must be something in the water or that I’m my mother’s daughter
Don’t fuck with my freedom
I came up to get me some
I’m nasty, I’m evil
Must be something in the water or that I’m my mother’s daughter

[Post-Chorus]

So, back up, back up, back up, back up, boy, ooh
Back up, back up, back up, back up, boy, ooh
Back up, back up, back up, back up, boy, ooh
Back up, back up, back up, back up, boy, ooh

[Bridge]

My mama always told me that I’d make it
مامان همیشه بهم میگفت که موفق میشم
That I’d make it, so I made it
که موفق میشم، پس موفق شدم
I put my back into and my heart in it
(من کمرم و قلبم رو صرفش کردم (صرف موفق شدن
So I did it, yeah, I did it
پس انجامش دادم (موفق شدم)، آره، مپفق شدم
My mama always told me that I’d make it
That I’d make it, so I made it
I put my back into and my heart in it
So I did it, yeah, I did it

[Chorus]

Don’t fuck with my freedom
I came up to get me some
I’m nasty, I’m evil
Must be something in the water or that I’m my mother’s daughter

[Outro]

Don’t fuck with my freedom
Oh my God, oh my God
Don’t fuck with my freedom
Oh my God, oh my God
Don’t fuck with my freedom
Oh my God, oh my God
Don’t fuck with my freedom
Oh my God, oh my God
Swish swish, motherfucker (Ow)

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن