ترجمه آهنگ + دانلود موسیقی New Years Day – Malevolence

 

ترجمه آهنگ New Years Day – Malevolence

 

دانلود

 

 

So soft, so gentle
خیلی نرم، خیلی ملایم
This rose is kind and still
این گل رز مهربون و ساکته
With change comes hatred
همراه با تغییر کینه میاد
Now time to kill
الان زمانه کشتنه

I’ve heard it all
همه اینها رو شنیده ام
I know I cared too much
میدونم زیادی اهمیت دادم
But It’s cruel to let you die
ولی این ظالمانست که بذارم بمیری
I’ll take the fall
من تقصیر رو به گردن میگیرم
I’ll be the heartless one
من اون فردِ بی قلب میشم
My veins are made of ice
رگ های من از یخ ساخته شده

Well I’m not afraid
خب من نمیترسم

To take the world on myself
که کل دنیا رو بگیرم
But if I can’t have it all
ولی اگه من نتونم همه اش رو داشته باشم
Then no one will
پس هیچکس نخواهد داشت

Nothing’s gonna save me
هیچ چیز من رو نجات نخواهد داد
The evil that I see
شیطانی که من میبینم
Has taken over me
من رو تسخیر کرده
No ones gonna save me
هیچکس من رو نجات نخواهد داد
The damage has been done
خرابی اعمال شده (دیگه داغون شدم)
I’m righting all the wrongs
من دارم همه چیزای اشتباه رو به چیزای درست تبدیل میکنم
I’m relentless like you made me
من بیرحمم همونطوری که تو بیرحمم کردی

You fool!
ای احمق!

Intentions once pure and simple
یکبار مقصود خالص و ساده بود
Now sinister and sharp
الان نادرست و زننده است
I was weak I would fall for a promise
اونقدر ضعیف بودم که گول یک قول رو میخوردم
I had no guard
هیچ محافظی نداشتم

Been through the worst
(بدترینها رو گذروندم (تجربه کردم
I’ve seen the purest soul
من خالص ترین روح رو دیدم
Fill up with such disdain
که با اهانت (حقارت) پر شد
Watching them fall
سقوط کردنشون رو دیدم
Trying to take me out
سعی میکردند من رو از بین ببرند
I see your foolish games
من بازی های احمقانه تو رو میبینم

Well I’m not afraid
To take the world on myself
But if I can’t have it all
Then no one will

Nothing’s gonna save me

The evil that I see
Has taken over me
No ones gonna save me
The damage has been done
I’m righting all the wrongs
I’m relentless like you made me

Rotten to the core
تا مغز و درون (عمق) پوسیده
Sacred vows are torn
پیمان های مقدس دریده شده
Can’t expect a snake to be a sheep
از یک مار انتظار نداشته باش که یک گوسفند باشه
Can’t expect a liar not to cheat
از یک دروغگو انتظار نداشته باش که خیانت نکنه
Rotten to the core
Sacred vows are torn
Can’t expect a snake to be a sheep
Can’t expect a liar not to cheat

Well I’m not afraid
To take the world on myself
But if I can’t have it all
Then no one will!

Nothing’s gonna save me
The evil that I see
Has taken over me
No ones gonna save me
The damage has been done
I’m righting all the wrongs
I’m relentless like you made me…

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن