موسیقی آنلاین + Outrunning karma – Alec Benjamin ترجمه آهنگ

Alec Benjamin

Outrunning karma – Alec Benjamin ترجمه آهنگ

[audiotrack title=”Outrunning karma” songwriter=”َAlec Benjamin” mp3=“https://wiboweb.com/wp-content/uploads/2019/10/01-Outrunning-Karma.mp3” buttontext=”دانلود آهنگ” width=”300″ height=”500″]

Outrunning Karma that boy

اون پسر داره از سرنوشت پیشی میگیره

He’s such a charmer all the

یه افسونگر هست که همه ی

Bugs and their larva follow

حشرات و لاروهاشون دنبالش میکنن

Him out to Colorado

تا بیرون کالورادو(واژه اسپانیایی به معنای قرمز رنگ)

Ten dozen hearts in a bag

ده جفت قلب توی ی کیف

Their bodies lying he’ll drag

بدنشون پهن شده(حالت دراز کشیده) اون به دام میندازشون

Them down to Colorado

به بیرون کالورادو

A modern desperado

یه جنایتکار مدرنه

And he’ll race for miles through the night

مایل ها خواهد پیمود توی شب

He runs because he knows he cannot hide

اون میدوه چون میدونه نمیتونه پنهانش بکنه

He’s never gonna make it, All the

اون هیچ وقت نمیتونه انجامش بده

Poor people he’s forsaken, Karma

بخاطر همه مردم بیچاره ای که اون ترکشون کرده

Is always gonna chase him for his lies

سرنوشت همیشه اونو به خاطر دروغ هاش دنبال میکنه

It’s just a game of waiting from the

این فقط ی بازی از صبر کردن از

Church steeple down to Satan karma

بنای کلیسا تا سرنوشت شیطان

There’s really no escape until he dies

واقعا راه نجاتی جز مرگ وجود نداره

Outrunning Karma that boy

اون پسر داره از سرنوشت پیشی میگیره

Can’t run no farther it’s the

فراتر از این دیگه نمیتونه

Last days of Sparta follow

اخرین روزهای آسپارتا اون رو دنبال میکنه

(شهری از یونان قدیم در تقابل با آتن که بعلت جدیت مردمانش و قدرت نظامی زیاد شهره بود)

Him down to meet Apollo

تا با آپولو دیدار کنه
(آپولو از خدایان یونان باستان است آنطور که گفته اند وی الهه خورشید(روشنایی) و موسیقی و کمانداری بوده احتمالا بخاطر اینکه خدای کمانداری هست برای جنگ میخواد با آپولو دیدار کنه)

And he’ll brace for battle in the night

اون خودش رو برای رزم آماده میکنه امشب

He’ll fight because he knows he cannot hide

اونا خواهند جنگید چون اون میدونه که نمی تونه پنهانش کنه

Copied with permission from a telegram channel called Textunes

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن