ترجمه آهنگ + دانلود موسیقی Post Malone – A Thousand Bad Times

ترجمه آهنگ Post Malone – A Thousand Bad Times

 

دانلود

 

 

[Intro]

Yeah, oh, whoa, ooh
Yeah, yeah

ترجمه آهنگ Post Malone – A Thousand Bad Times

[Verse 1]

Said you needed a ride, but you wanted my car
گفتی یه سواری نیاز داری، ولی ماشینمو میخواستی
Without that face, girl, you wouldn’t get far
بدون یه صورت، دختر، به جایی نمیرسی
I really like you, despite who you are, oh (Who you are)
من واقعا ازت خوشم میاد، با وجود شخصیتی که داری
You see me on TV, you know I’m a star
من رو تو تلویزیون میبینی، میدونی من یه ستاره ام
You say you don’t know me, but I know that’s false
میگی من رو نمیشناسی، ولی میدونم این دروغه
I’ll pay the price, girl, whatever that cost, oh (What it cost?)
(من هزینه اش رو میپردازم، دختر، هرچقدر که هزینه اش شه، اوه (چه ارزشی داره؟

[Pre-Chorus]

You make my life so hard
تو زندگیمو خیلی سخت میکنی
But that’s what gets me off
ولی این باعث لذتم میشه

[Chorus]

I had a thousand bad times
من صدها زمان بد (وقتی که بهم بد گذشته) داشتم
So what’s another time to me? (What’s that time, yeah)
(پس یه زمان (بد) دیگه کی برام اتفاق میوفته؟ (اون زمان کی میرسه؟
You try to burn my house down
تو سعی میکنی خونه ام رو بسوزونی
But what’s another house to me? (What’s that time, yeah)
ولی دیگه چی برام خونه ای دیگه هست؟
‘Cause I can take anything that you give me (What you give me)
(چون هرچیزی که تو بهم بدی رو میتونم بگیرم (تحمل کنم
It’s gonna take a lot more to kill me, bitch
برای کشتن من کلی زمان میبره، هرزه
So thank you for the grave (Yeah)
پس برای قبر ازت متشکرم
I needed me a place to sleep (Place to sleep)
جایی برای خوابیندم نیاز داشتم

 

[Verse 2]

And I don’t wanna meet your mama (No)
من نمیخوام با مامانت آشنا شم
She prolly crazier than you (She prolly crazier than you)
اون حتما از تو هم دیوونه تره
I’m gonna need some thicker armor (Armor)
من به زره ای کلفت تر نیاز دارم
To spend another night with you (And on and on and on)
برای گذرونده یه شب دیگه با تو
Baby, I know just what to do
عزیزم، من میدونم چیکار باید کنم

Every time you fuck me over, I’ll come back to you
هردفعه که تو داغونم میکنی، من برمیگردم پیش تو

Baby, I don’t want to know the truth (Know the truth)
عزیزم، من نمیخوام حقیقت رو بدونم
I ignore them when they tell me all the shit you do (Shit you do)
وقتی اونا همه گند کاری هایی که میکنی رو بهم میگن من بهشون بی اعتنایی میکنم
I always get my heart broke like I needed the practice (Needed)
همیشه قلبم میشکنه انگار که به تمرینش نیاز داشتم
Foot on my throat ’til my world is collapsin’ (Damn)
پات رو گلومه (روم کنترل داری) تا زمانی که دنیام داره از هم میپاشه
But this what I chose, it’s the law of attraction, yeah (Attraction)
ولی این چیزیه که من انتخاب کردم، این قانون جاذبه هست، آره
(And on and on and on)
(و ادامه داره..)

[Pre-Chorus]

You make my life so hard (So hard, so hard)
But that’s what gets me off

[Chorus]

I had a thousand bad times
So what’s another time to me? (So what’s that time, yeah)
You try to burn my house down
But what’s another house to me? (So what’s that time, yeah)
‘Cause I can take anything that you give me (What you give me)
It’s gonna take a lot more to kill me, bitch (Kill me)
So thank you for the grave (Yeah)
I needed me a place to sleep (Place to sleep)

[Bridge]

I should get out, but I still want more
باید بزنم بیرون، هنوز بیشتر میخوام
I should get out, what am I waitin’ for?
باید بزنم بیرون، منتظره چی هستم؟
It’s all the same to me, it’s all a game to me
همش برام مثل همه، همش برام مثل یه بازیه
It’s all the same to me, it’s all the same
همش برای مثل همه، همش مثه همه

[Chorus]

I had a thousand bad times
So what’s another time to me? (So what’s that time, yeah)
You try to burn my house down
But what’s another house to me? (So what’s that time, yeah)
‘Cause I can take anything that you give me (What you give me)
It’s gonna take a lot more to kill me, bitch (Kill me)
So thank you for the grave (Yeah)
I needed me a place to sleep (Place to sleep)
We go there, oh

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن