ترجمه آهنگ + دانلود موسیقی Post Malone – i’m Gonna Be 

ترجمه آهنگ Post Malone – i’m Gonna Be 

 

دانلود 

[Intro]

Can you feel it?
میتونی حسش کنی؟
Can you feel it?
Can you feel it?
Can you feel it?
ترجمه آهنگ Post Malone – i’m Gonna Be 

[Verse 1]

Pop the top, fill my cup up, yeah
در بطری رو باز کن، لیوانم رو پر کن، آره
Keep ’em pourin’ ’til I’m fucked up, oh yeah
اونقدر بریز (مشروب رو) تا داغون شم، اوه آره
Diamond Simon with my shirt tucked, yeah
الماس (جواهراتم) برند سایمنه و پیرهنمو کردم تو شلوارم
(پست تو یه مصاحبه گفته بود میخوام مثل بابام باشم، خیلی مرتب و عالی)

Mink was 80K that’s fucked up, oh yeah (Wow)
کت از پوست راسو قیمتش هشتاد هزار تا بود خیلی داغونه، اوه آره

Hey, I’ll rock the shit but not for long (Not for, not for long)
حسابی خفن میشن ولی نه برای مدتی طولانی
Then I’ll go cop another one (‘Nother one)
بعدش میرم یه جدیدش رو میخرم
Some people think I’m livin’ wrong (Livin’ wrong, hey, hey)
بعضی از مردم فکر میکنن من اشتباه زندگی میکنم
We live this life but not for long, so
ما زندگی میکنیم ولی نه برای مدتی طولانی

[Chorus]

I’m gonna be what I want, what I want, what I want, yeah (Yeah)
من چیزی که میخوام میشم، چیزی که میخوام، آره
I’m gonna do what I want, when I want, when I want, yeah (Yeah)
من کاری که میخوام رو میکنم، هروقت که بخوام، آره
I’m goin’ hard ’til I’m gone, ’til I’m gone, ’til I’m gone, yeah (Gone, yeah)
کارم رو خوب و کامل انجام میدم تا زمانی که بمیرم ، تا زمانی که بمیرم، اره

Can you feel it? Can you feel it?
میتونی حسش کنی؟

I’m gonna be what I want, what I want, what I want, yeah (I wanna be)
I’m gonna do what I want, when I want, when I want, yeah (I wanna be)
I’m goin’ hard ’til I’m gone, ’til I’m gone, ’til I’m gone, yeah (‘Til I’m gone, ’til I’m gone)
Can you feel it? Can you feel it? (Uh-huh)

[Verse 2]

Hey, why you so mad? (Why you so mad?)
هی، چرا اینقد عصبانی هستی؟
Never look back (Never look back)
هیچوقت پشتت (گذشته) رو نگاه نکن
Can’t let up the gas, we movin’ so fast, yeah, let’s make it last
نمیتونم کم بنزین مصرف کنم، زیادی داریم تند حرکت میکنیم، آره، بیا همینطوری ادامه بدیم
Yeah, I’m on to you, mm-mm (Damn)
(آره، من بهت نزدیکم (همه چیزتو میدونم
You’re too comfortable, ayy-ayy
(تو زیادی راحتی (همه چیزتو راحت بهم گفتی
Who you talkin’ to, mm-mm
(داری با کی حرف میزنی (من به حرفات اهمیت نمیدم و نمیشنومشون

Ain’t no time for you, ayy (Ooh)
برای تو وقت ندارم

I do what I want, Tom Ford on the yacht, ooh (Wow)
هرکاری بخوام میکنم، توی قایق تفریحیم لباسای برند تام فورد میپوشم
Richard Mille my watch, thousand dollar Crocs, ooh (Ooh)
ساعتم برند ریچارد میله و دمپایی های برند کراکس هزار دلاری پامه
They tryna tell me that it’s luck
(اونا دارن سعی میکنن بهم بگن این شانسه (همه موفقیتتات بخاطر شانسه
You probably think I made it up
شاید فکر کنی از خودم در میارم
I got it all, it ain’t enough
ولی همشو خودم بدست اوردم ( با کارام و هیچ شانسیم نبوده) و بازم برام کافی نیست
But I’m still gonna run it up, so (Ooh)
ولی بازم ادامه خواهم داد

[Chorus]

I’m gonna be what I want, what I want, what I want, yeah (What I want)
I’m gonna do what I want, when I want, when I want, yeah (What I want, what I want, yeah)
I’m goin’ hard ’til I’m gone, ’til I’m gone, ’til I’m gone, yeah (‘Til I’m gone, ’til I’m gone, ’til I’m gone)

Can you feel it? (Ooh) Can you feel it? (Hey)

I’m gonna be what I want, what I want, what I want, yeah (What I want, what I want)
I’m gonna do what I want, when I want, when I want, yeah (What I want, what I want)
I’m goin’ hard ’til I’m gone, ’til I’m gone, ’til I’m gone, yeah
(‘Til I’m gone, ’til I’m gone, ’til I’m gone)
Can you feel it? (Ooh) Can you feel it?

[Bridge]

Ever since I got a taste I’ve been goin’ (Goin’)
از زمانی که موفقیت (پول) رو مزه کردم دارم ادامه میدم
Every chip out on the table, bitch, I’m all in (Ayy)
همه چیپ ها (معال پول در قمار بازی) روی میز، همه پولامو گذاشتم وسط
I’m gonna be (Ayy)
من خواهم بود
I’m gonna be (Bitch, I’m gonna be)

[Chorus]

I’m gonna be what I want, what I want, what I want, yeah (God damn, God damn)
I’m gonna do what I want, when I want, when I want, yeah (What I want, what I want)
I’m goin’ hard ’til I’m gone, ’til I’m gone, ’til I’m gone, yeah (‘Til I’m gone, ’til I’m gone, ’til I’m gone)
Can you feel it? Can you feel it? Can you feel it?

[Outro]

Can you feel it?
Can you feel it?
I’m gonna be
Can you feel it?

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن