موسیقی آنلاین + Revival – Selena Gomez ترجمه آهنگ

Selena Gomez

Revival – Selena Gomez ترجمه آهنگ

Due to Copyright rules, all mp3 files are deleted.

آخرین بروزرسانی : اردیبهشت 99

دانلود

I dive into the future
من وارد آینده شدم

But I’m blinded by the sun,
ولی خورشید نابینام کرد

I’m reborn in every moment , so who knows what I’ll become
من هر دقیقه دوباره متولد میشم پس کی میدونه که چه خواهم شد

I feel like I’ve awakened lately
احساس میکنم تازه بیدار شدم

The chains around me are finally breaking
زنجیرهای اطرافم بالاخره دارن باز میشن

I’ve been under self restoration
من درحال بازگردانی خودم بودم

I’m becoming my own salvation
حالا دارم خودم رو نجات میدم

Showing up, no more hiding, hiding
خودم رو نشون میدم دیگه قایم شدن بسه

The light inside me is bursting, shining
نور درونم داره زیاد میشه میدرخشه

It’s my, my, my time to butterfly
حالا نوبت منه منه منه که پروانه بشم

what Ive learned is so vital
چیزی که یاد گرفتن خیلی حیاتیه

More than just survival
چیزی بیشتر از رهایی

This is my revival, this is a revival
این احیای منه این احیاست

Oh-oh-oh-oh

Revival
احیا

I walk through the fire
من از آتش عبور کردم

I begin again
دوباره شروع کردم

I burn through my skin
پوستم رو سوزاندم

Cause i, cause I learned to feel it
چون یاد گرفته بودم که احساس کنم

Reaching for the truth
به دنبال حقیقت

Not afraid to lose
از باختن نمیترسم

 What shattered through me like a rifle was a revival
چیزی که من رو مثل تیر خرد کرد احیا بود

Was a revival, revival
یه احیا بود احیا

Yeah, yeah, yeah, yeah
اره اره اره اره

I admit that it’s been painful, painful
اعتراف میکنم که دردناک بود دردناک

But I’ll be honest I’m grateful, grateful
ولی من روراست خواهم بود من سپاس گزارم سپاس گزار

This won’t take too long you’ll see
زیاد طول نمیکشه حالا میبینی

I’m just tryna get to me

من فقط دارم سعی میکنم خودم رو دریابم

Oooh
What shattered through me like a rifle was a revival
چیزی که من رو مثل تیر خرد کرد احیا بود

Was a revival, revival
یه احیا بود احیا

All of love, is so fired on
آتش عشق داره بیشتر میشه

More than just survival
چیزی بیشتر از رهایی

This is my revival, this is a revival
این احیای منه این احیاست

Revival – Selena Gomez ترجمه آهنگ

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن