ترجمه آهنگ + دانلود موسیقی Sam Smith – How Do You Sleep?

ترجمه آهنگ Sam Smith - How Do You Sleep?

ترجمه آهنگ Sam Smith – How Do You Sleep?

 

 

 

 

دانلود

 

 

 

[Verse 1]

I’m done hatin’ myself for feelin’
از متنفر بودن از خودم بخاطر احساس کردن خسته شدم
I’m done cryin’ myself awake
از شب بیداری کردن با گریه خسته شدم
I gotta leave and start the healin’
باید ترک کنم و خودم رو ترمیم کنم
But when you move like that, I just wanna stay
ولی وقتی تو اونطوری حرکت میکنی، فقط میخوام بمونم

[Pre-Chorus]

What have I become now?
الان من تبدیل به چی شدم؟
Lookin’ through your phone now
الان داری به گوشیت نگاه میکنی
Oh now, love to you is just a game
اوه الان، عشق برای تو فقط یک بازیه
Look what I have done now
ببین الان من چه کار کردم
Dialing up the numbers on you
دارم شماره تو رو میگیرم
I don’t want my heart to break
من نمیخوام قلبم بشکنه

[Chorus]

Baby, how do you sleep when you lie to me?
عزیزم، تو چطوری میخوابی وقتی بهم دروغ میگی؟
All that shame and all that danger
اون همه شرم و اون همه خطر
I’m hopin’ that my love will keep you up tonight
من امیدوارم امشب عشق من بهت، تو رو بیدار نگه داره
Baby, how do you sleep when you lie to me?
عزیزم، تو چطوری میخوابی وقتی بهم دروغ میگی؟
All that fear and all that pressure
اون همه ترس و اون همه فشار
I’m hopin’ that my love will keep you up tonight
من امیدوارم امشب عشق من بهت، تو رو بیدار نگه داره

[Post-Chorus]

(Tell me, how do you—)
(بهم بگو، تو چطوری (میخوابی
Love will keep you up tonight
امشب عشق تو رو بیدار نگه میداره
(Tell me, how do you—)

[Verse 2]

Oh, no, how did I manage to lose me?
اوه، نه ، من چطوری وضعیت رو طوری پیش بردم که خودم رو از دست بدم؟
I am not this desperate, not this crazy
من اینقدر نا امید نیستم، اینقدر دیوونه نیستم
There’s no way I’m stickin’ ’round to find out
هیچ راهی وجود نداره تا بمونم و بفهمم
I won’t lose like that, I won’t lose myself
من اونطوری نمیبازم، من خودم رو نمیبازم

[Pre-Chorus]

Look what I have done (Done)
ببین من چکار کردم
Dialin’ up the numbers on you
شماره های تو رو میگیرم
I don’t want my heart to break
من نمیخوام قبم بشکنه

[Chorus]

Baby, how do you sleep when you lie to me?
All that shame and all that danger
I’m hopin’ that my love will keep you up tonight
Baby, how do you sleep when you lie to me?
All that fear and all that pressure
I’m hopin’ that my love will keep you up tonight

[Post-Chorus]

(Tell me how do you—)
Yeah, yeah, yeah
Love will keep you up tonight
(Tell me how do you—)
Oh, love will keep you up tonight

[Chorus]

Baby, how do you sleep when you lie to me?
All that shame and all that danger
I’m hopin’ that my love will keep you up tonight
Baby, how do you sleep when you lie to me? (Oh)
All that fear and all that pressure (Oh)
I’m hopin’ that my love will keep you up tonight
(Tell me how do you—)

ترجمه آهنگ Sam Smith – How Do You Sleep?

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن