موسیقی آنلاین + Selena Gomez – Kill Em With Kindness ترجمه آهنگ

Kill Em With Kindness

Selena Gomez – Kill Em With Kindness ترجمه آهنگ

[audiotrack title=”Kill Em With Kindness” songwriter=”َSelena Gomez” mp3=“https://wiboweb.com/wp-content/uploads/2019/10/02.Selena-Gomez-Kill-Em-With-Kindness.mp3” buttontext=”دانلود آهنگ” width=”300″ height=”500″]

The world can be a nasty place

دنیا میتونه جای کثیفی باشه

You know it, I know it, yeah

تو اینو میدونی و منم اینو میدونم آره

We don’t have to fall from grace

ما نباید از فریبندگی بیفتیم

Put down the weapons you fight with

زمین بزارید اسلحه هایی رو که باھاشون میجنگید

Kill em, kill em, kill em with kindness

بکشینشون با مھربونی

Go head, go head, go head, go head now

ادامه بدید ،ادامه بدید ،ادامه بدید الان

We’re running out of time

زمان داره تموم میشه

Chasing our lies

دروغ های ما رو شکار میکنه

Everyday a small piece of you dies

ھر روز بخش کوچکی از تو می میره

Always somebody

ھمیشه یه نفر

You’re willing to fight, to be right

که انتظارشو میکشی تا دعوا کنی تا درست شی

Your lies are bullets

دروغھای تو مثل گلوله است

Your mouth’s a gun

 دھان تو یک اسلحه است

And no war in anger

و ھیچ جنگی با خشم

Was ever won

هیچوقت پیروز نبوده

Put out the fire before igniting

آماده کن آتش رو قبل از سوختن

Next time you’re fighting

دفعه بعدی که تو داری میجنگی

Selena Gomez – Kill Em With Kindness ترجمه آهنگ

Copied with permission from a telegram channel called lovemusicwithlyrics

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن