موسیقی آنلاین + Sia – Angel by the wings ترجمه آهنگ

Sia – Angel by the wings

Sia – Angel by the wings ترجمه آهنگ

[audiotrack title=”Angel by the wings” songwriter=”َSia” mp3=“https://wiboweb.com/wp-content/uploads/2019/08/Sia-Angel-by-the-Wings-MP3-320.mp3” buttontext=”دانلود آهنگ” width=”300″ height=”500″]

Oh so, your wounds they show

اوه خوب ، زخمهات نشون میدن

I know you have never felt so alone

میدونم هیچوقت اینقدر حس تنهایی نکرده بودی

But hold on, head up, be strong oh hold on

اما صبر کن ، سرت رو بالا بگیر ، قوی باش

Hold on until you hear them come

صبر داشته باش ، صبر کن تا صدای اومدنشون رو بشنوی

Here they come, oh

ببین دارن میان

Take on angel by the wings

یه فرشته رو از بالهاش بگیر

Beg her now for anything

بهش التماس کن هر چی میخوای

Beg her now for one more day

بهش برای یک روز دیگه التماس کن

Take on angel by the wings

یه فرشته رو از بالهاش بگیر

Time to tell her everything

وقتشه همه چیز رو بهش بگی

Ask her for the strength to stay

ازش قدرت موندن بخواه

Oh-oh-oh-oh you can do anything, anything you can do anything

تو از پس هر کاری بر میای

Look up, call to the sky oh

بالا رو نگاه کن ، آسمون ها رو صدا کن

Look up and don’t ask why, oh

بالا رو نگاه کن ، نپرس چرا !

Copied with permission from a telegram channel called Textunes

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن