موسیقی آنلاین + Sia – Bird Set Free ترجمه آهنگ

Sia – Bird Set Free

Sia – Bird Set Free ترجمه آهنگ

[audiotrack title=”Bird Set Free” songwriter=”َSia” mp3=“https://wiboweb.com/wp-content/uploads/2019/06/sia.mp3”buttontext=”دانلود آهنگ” width=”300″ height=”500″]

Clipped wings, I was a broken thing

بال هام چیده شده بود ، من یه وسیله شکسته بودم

Had a voice, had a voice but I could not sing

صدایی داشتم ، اما نمیتونستم بخونم

You would wind me down

تو منو به پایین میکشیدی

I struggled on the ground

من رو زمین تقلا میکردم

So lost, the line had been crossed

سردرگم بودم ، دیگه از حد گذشته بود

Had a voice, had a voice but I could not talk

صدایی داشتم اما نمیتونستم حرف بزنم

But there’s a scream inside that we all try to hide

اما یه فریاد درون هممون هست که میخوایم ساکتش کنیم

We hold on so tight, we cannot deny

سخت جلوشو میگیریم ، نمیشه انکارش کرد

Eats us alive, oh it eats us alive

زنده زنده ما رو میخوره

Yes there’s a scream inside that we all try to hide

اره یه فریاد درون هممون هست که میخوایم ساکتش کنیم

We hold on so tight, but I don’t wanna die, no

سخت جلوشو میگیریم ، اما من نمیخوام بمیرم ، نه

I don’t wanna die, I don’t wanna die

نمیخوام بمیرم

And I don’t care if I sing off key

و اهمیت نمیدم که (صدامو رو نت ها تغییر میدم) رو نت ها نمیخونم

I found myself in my melodies

من خودمو تو ملودی ها پیدا کردم

I sing for love, I sing for me

برای عشق میخونم ، برای خودم

I shout it out like a bird set free

موسیقی رو فریاد میزنم مثل پرنده ای که رها میشه

Now I fly, hit the high notes

حالا پرواز میکنم ، نت های زیر رو میخونم

I have a voice, have a voice, hear me roar tonight

صدا دارم ، صدای غرشمو امشب بشنو

Sia – Bird Set Free ترجمه آهنگ
Sia – Bird Set Free ترجمه آهنگ

Copied with permission from a telegram channel called Textunes

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن